Jednym z częściej stosowanych przez banki zabezpieczeń spłaty zobowiązań jest poręczenie kredytu. Wówczas bank ma możliwość żądać spłaty rat kredytowych od poręczyciela, jeśli okaże się że kredytobiorca jest niewypłacalny. Żyrant decydując się na poręczenie kredytu, będzie zobowiązany do spłaty kredytu jeśli dłużnik tego nie zrobi. W związku z czym dla poręczyciela jest to tożsame z zaciągnięciem kredytu.

Poręczenie kredytu - czym jest?

Poręczenie kredytu występuje, gdy zobowiązujemy się odpowiadać za obcy kredyt przed wierzycielem, czyli bankiem, w sytuacji gdy kredytobiorca przestaje spłacać zobowiązanie. Poręczyciel odpowiada za dług w taki sam sposób jak dłużnik w zakresie wskazanym w umowie poręczenia i wówczas musi zapłacić wymagane rozszczenie banku (wierzyciela). Umowa poręczenia kredytu powinna zawierać:

 • strony umowy poręczenia
 • przedmiot poręczenia
 • zakres odpowiedzialności w umowie poręczenia
 • inne postanowienia umowy poręczenia
 • podpisy stron umowy poręczenia.

Konsekwencje poręczenia kredytu

Zanim bank udzieli kredytu z poręczeniem, najpierw dokładnie sprawdzi sytuacje finansową i ubiegającego się o pożyczkę jak również poręczyciela. Z tego powodu żyrant będzie musiał przejść procedurę badania zdolności kredytowej, aby bank miał pewność że jest zdolny spłacić zadłużenie kredytobiorcy - jeśli on nie wywiąże się z umowy. Warto zastanowić się nad konsekwencjami poręczenia kredytu między innymi zalicza się:

 • ryzyko spłacania czyjegoś zobowiązania
 • poręczenie odnotowane jest w BIK - jeśli więc żyrant starać się będzie o pożyczkę jego zdolność kredytowa będzie obniżona
 • gdy jest kilku poręczycieli zobowiązanie nie maleje, a bank zwracając się o spłatę może zwrócić się tylko do jednego żyranta o spłatę.

Poręczenie kredytu - o czym pamiętać?

Jeśli zdecydujemy się na poręczenie kredytu należy pamiętać o ważnych zapisach, które warto uwzględnić w umowie poręczenia m.in.:

 • można ograniczyć kwotę za jaką będzie ponoszona odpowiedzialność
 • powiadomienia przez bank w przypadku opóźnień ze spłatą kredytobiorcy
 • ograniczenie spłaty tylko do kwoty głównej bez odsetek
 • zapewnienie zabezpieczenia pierwszeństwa egzekucji spłaty długu z majątku dłużnika - odpowiadanie za kredyt wówczas, gdy bank wyczerpie pozostałe możliwości jego spłaty
 • kredyt powinien być ubezpieczony na wypadek śmierci kredytobiorcy.

W przypadku spłacania długu innej osoby w związku z zawartą umową poręczenia kredytu jest możliwość odzyskania zapłaconej kwoty. Po uiszczeniu zobowiązania, poręczający może żądać od dłużnika zwrotu zapłaconych pieniędzy. Jeśli jednak dłużnik nie będzie chciał ich oddać można zwrócić się do sądu i skorzystać z usług komornika.