Przedsiębiorcy coraz częściej dokonują transakcji importu lub exportu towarów i usług z krajami  z zagranicy. Rozliczeń w większości przypadków dokonują w krajowej walucie i przez to są narażeni na wyższe koszty przeliczeń kursu walutowego przez banki. Jeśli transakcje są ciągłe i opiewają na duże kwoty prostszym rozwiązaniem jest założenie konta walutowego. Jakie korzyści można osiągnąć otwierając konto walutowe?

Konto walutowe - zalety

Otwarcie konta walutowego proponuje większość banków w Polsce. Można otworzyć rachunek w walutach euro, dolarach lub funtach brytyjskich - są to najbardziej popularne waluty w transakcjach zagranicznych. Wybór innej waluty jest możliwy, ale jest dużo mniejsze zapotrzebowanie. Banki często oferują konto walutowe jako subkonto do podstawowych firmowych rachunków bankowych prowadzonych w złotówkach. Korzyści jakie może dać konto walutowe to m.in.:

  • brak kosztów przewalutowania transakcji
  • korzystniejszy kurs wymiany - banki przeliczają według swojego kursu, który jest mniej korzystny niż samodzielna wymiana walut
  • możliwość negocjowania kursów wymiany
  • możliwość korzystania z kantorów internetowych
  • możliwość dokonywania transakcji forward - jest to zabezpieczenie możliwości wymiany waluty po ustalonym kursie w przyszłości.

Firmowe konto walutowe a informacja urzędu skarbowego

Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić wszystkie rachunki bankowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą do urzędu skarbowego. Firmowe konto walutowe również należy zgłosić. Podatnik dokonuje tego przez aktualizację wpisu w CEIDG . Natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą niepodlegającą wpisowi do CEIDG, musi zgłosić nowe konto firmowe do urzędu skarbowego na  druku NIP-8. Konto walutowe jest również korzystne dla przedsiębiorców posiadających kredyty w walutach obcych. Mogą oni również samodzielnie wymieniać walutę po lepszym kursie niż oferowany przez bank. A w przypadku otrzymywania płatności w walutach obcych na konto walutowe, gdy nie zależy na upłynnieniu szybko gotówki, można skorzystać z lokat walutowych. Zobacz też:

zaliczka na podatek dochodowy zus rza kur jerzy