Rozpoczynając działalność gospodarczą przyszły przedsiębiorca, który nie posiada środków finansowych na start może się starać o wsparcie w postaci dotacji albo próbować zaciągnąć kredyt. Jeśli nie uda mu się uzyskać dotacji, pozostają kredyty. I tutaj również mogą pojawić się problemy, gdyż trzeba mieć zdolność kredytową. W przypadku dostania kredytu trzeba liczyć się z opłacaniem odsetek, które wcale nie są małe. Jednakże to nie są jedyne formy wsparcia dla przedsiębiorców na rozpoczęcie działalności. Mogą oni starać się również o pożyczki niskooprocentowane.

Pożyczki niskooprocentowane z funduszy unijnych

Dla rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy nie posiadają albo mają zbyt mało własnych środków, aby otworzyć swoją wymarzoną firmę z pomocą przychodzi Unia Europejska. Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z programu JEREMIE, który skierowany jest do sektora mikro- i małych przedsiębiorstw, osób rozpoczynających działalność. W ramach tego projektu można uzyskać pożyczki niskooprocentowane. Aby uzyskać pożyczkę niskooprocentowaną z funduszy europejskich należy zwrócić się do pośredników finansowych, najczęściej są to agencje rozwoju przedsiębiorczości, fundacje czy banki. Gdyż część pieniędzy jaka trafiła do budżetu województw trafia na fundusz powierniczy, który zakłada samorządowa jednostka administracyjna. Współpracuje ona z pośrednikami finansowymi dlatego do nich młody przedsiębiorca musi wystąpić z wnioskiem o pożyczkę. Po otrzymaniu pożyczki nisooprocentowanej, która z pewnością przyczyni się do rozwoju działalności, należy ja w określonym czasie zwrócić. wówczas pieniądze te trafiają z powrotem do funduszu powierniczego i są przeznaczane na wsparcie kolejnych firmy. Z programu JEREMIE mogą skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa:

 • rozpoczynające działalność gospodarczą,
 • nie posiadają żadnej historii kredytowej,
 • nie otrzymali kredytu w banku,
 • nie posiadają środków finansowych w postaci zabezpieczeń,
 • mają utrudniony dostęp do innych źródeł finansowania.

 Pożyczki niskooprocentowane na co można przeznaczyć

Uzyskanie środków z programu JEREMIE można przeznaczyć tylko i wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych. Pożyczki niskooprocentowane przedsiębiorca może uzyskać na bardzo różne cele działalności, w tym na:

 • inwestycje budowlane,
 • nowe rozwiązania technologiczne,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • zakup środków trwałych, urządzeń czy środków transportu,
 • a także na inne cle, które są związane bezpośrednio z działalnością.

W związku z tym pożyczki niskooprocentowanej nie można przeznaczyć na:

 • spłaty bieżących zobowiązań,
 • na zapłatę podatków czy składek ZUS,
 • na finansowanie stałych kosztów działalności.

Starając się o pożyczkę niskooprocentowaną najlepiej uzyskać wszelkich informacji od pośrednika na co można przeznaczyć środki otrzymane z Unii Europejskiej.