W jakim języku powinno się sporządzić umowę zlecenia obejmującą pracę w obcym państwie?

Praca za granicą a umowa zlecenie - w jakim języku ją sporządzić?

W zależności od tego między kim zawierana jest umowa zlecenia, pisze się ją w 2 lub tylko jednym języku.
Umowa, która jest zawierana z obywatelem naszego kraju Umowa zlecenia, zawierana ze zleceniobiorcą, który posiada polskie obywatelstwo, musi być sporządzona w ojczystym języku. Taka umowa musi być tak napisana, by spełniać niezbędne wymogi umowy cywilnoprawnej opisanej w Kodeksie cywilnym. Musi zatem być przygotowana na piśmie, pod rygorem jej nieważności, a wszelkie zmiany jej postanowień powinno się sporządzać w formie aneksów do tejże umowy. Jeśli praca będzie wykonywana na obszarze innego kraju, wówczas trzeba szczegółowo napisać o zakresie obowiązków zleceniobiorcy i szczegółowo wskazać miejsce,gdzie zlecenie zostanie wykonywane.
Umowa zlecenia z osobą nie mającą naszego obywatelstwa Umowa zlecenia, podejmowana ze zleceniobiorcą, który nie posiada naszego obywatelstwa, sporządza się dwóch językach, polskim , a także języku narodowym zleceniobiorcy. Ponadto, tłumaczenie umowy powinien sporządzić tłumacz przysięgły. Wszystkie rozliczenia umowy , a także wystawiane do tej umowy zlecenia rachunki za wykonaną pracę, powinny być też sporządzone w obydwu językach. Zastosowanie się do powyższych zasad, uchroni przed mogącymi wystąpić roszczeniami ze strony urzędu skarbowego.