Wielu przedsiębiorców decyduje się na wykorzystywanie prywatnego pojazdu w prowadzonej działalności. Należy przy tym pamiętać, że poniesione koszty w związku z jego użytkowaniem muszą być rozliczane w ramach kilometrówki. Sprawdź, jak tego dokonać!

Prywatny samochód w firmie - kilometrówka

Wydatki poniesione przez przedsiębiorców w związku z użytkowaniem prywatnego samochodu w firmie rozlicza się w ramach ewidencji przebiegu pojazdów. Na jej podstawie wyliczany jest limit wydatków jakie mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. Jest to efekt przemnożenia liczby przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km. Otrzymana w ten sposób kwota jest maksymalną kwotą jaka może zostać zaliczona do kosztów firmowych w związku z użytkowaniem pojazdu.

Do kosztów firmowych w związku z użytkowaniem prywatnego samochodu w działalności można zaliczyć wydatki tj.:

  • zakup paliwa,
  • składki na ubezpieczenie OC i AC,
  • opłaty parkingowe,
  • opłaty za przejazd autostradą,
  • naprawy i części zamienne,
  • zakup olei itp.,
  • przeglądy i serwicy.

W związku z użytkowaniem prywatnego samochodu w firmie możliwe jest odliczenie wyłącznie 50% podatku VAT od wydatków związanych z pojazdem.

Kilometrówka nie tylko dla samochodów prywatnych

Wraz z początkiem kwietnia 2014 roku weszły w życie przepisy ograniczające prawo do odliczania podatku VAT od zakupu, nabycia wewnątrzwspólnotowego, leasingu oraz wynajmu pojazdów silnikowych drogowych a także odliczania podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją wspomnianych pojazdów jeśli nie jest on użytkowany wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością. Możliwe jest odliczenie 50% podatku VAT.

W związku ze wspomnianą zmianą przedsiębiorcy którzy chcą odliczać 100% podatku VAT od wydatków związanych z zakupem paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z pojazdem o masie poniżej 3,5 tony mają obowiązek prowadzić kilometrówkę dla celów VAT, sporządzenia regulaminu użytkowania samochodu oraz zgłoszenia pojazdu do US na druku VAT-26.

Zobacz też:

>> Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe