j0315542Opłacanie składek ZUS to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Podczas regulowania należności może zdarzyć się sytuacja, w której okaże się, że podatnik wpłaci zbyt dużą kwotę w stosunku do zobowiązania. Nie trzeba się jednak obawiać, że fundusze przepadną, pod warunkiem dopilnowania terminów.

Kwota nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne zostaje - co do zasady - zaliczona na poczet bieżących lub zaległych składek, a w przypadku ich braku - na poczet składek przyszłych. Dodatkowo, na wniosek podatnika, nadpłacona suma może zostać po prostu zwrócona.

Aby uzyskać zwrot składek ZUS, należy złożyć do zakładu odpowiedni wniosek. Jednakże, należy pamiętać, że możliwość odzyskania nadpłaty nie jest bezterminowa - jeśli podatnik nie postara się o ich zwrot w terminie 5 lat, to ulegną one przedawnieniu. Okres przedawnienia liczony jest albo od dnia, w którym przedsiębiorca otrzymał zawiadomienie z ZIS, bądź też od dnia nadpłacenia składek, jeśli okaże się, że takie zawiadomienie nie zostało przesłane.