Minimalny okres zawieszenia działalności gospodarczej wynosi 30 dni. Wyjątkiem jest luty, w tym miesiącu minimalny okres zawieszenia wynosi tyle dni, ile ma ten miesiąc. Jednak zawieszenie nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Przedsiębiorcy indywidualni w celu zawieszenia wykonywanej działalności gospodarczej muszą złożyć wniosek CEIDG-1. Spółki cywilne poszerzają go o załącznik CEIDG-SC.

Zawiesić działalność gospodarczą mogą jedynie przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Dodatkowo wspólnik spółki cywilnej nie może jej zawiesić, jeżeli jednocześnie nie zawieszą jej wszyscy pozostali wspólnicy spółki.

Zawieszający działalność nie przestaje być przedsiębiorcą, jednak w okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.