Podatek dochodowy płacimy od uzyskanego dochodu. Dla obliczenia dochodu niezwykle ważne są dwa pojęcia: przychód i koszty uzyskania przychodu. Początkującym przedsiębiorcom zwykle sprawia problem rozróżnienie tych pojęć, zwłaszcza jeśli chodzi o przychód i dochód.

Przychód

Definicja przychodu jest definicją ustawową, określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne - nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane - po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Oznacza to, że w większości przypadków przychodem jest kwota netto, wynikająca z faktury dokumentującej sprzedaż towaru lub wykonanie usługi.

Koszty

Definicję kosztów uzyskania przychodów również znajdziemy w ustawie o PIT. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów, które ustawodawca wymienił w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. Ustawodawca nie ustalił zamkniętej listy wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów. Zatem aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów musi spełniać następujące warunki:

  • został poniesiony  celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
  • został właściwie udokumentowany;
  • został rzeczywiście poniesiony przez podatnika;
  • nie został wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Wymienione cechy muszą zostać spełnione łącznie. Co oznacza, że nie każdy wydatek , stanowi koszt podatkowy. Zobacz też:

Dokumenty kadrowe, ZUS-owskie i podatkowe Przelicznik netto brutto

Dochód

Dochód jest bardzo często mylony z przychodem, są to jednak dwa kompletnie odmienne pojęcia. Dochód możemy zdefiniować, w uproszczeniu, jako różnicę pomiędzy uzyskanym przychodem a poniesionymi kosztami w danym roku podatkowym.  Jeżeli natomiast wystąpi nadwyżka kosztów nad przychodami, mamy do czynienia ze stratą. Dla przykładu jeśli podatnik zakupił towar za 150 zł. Następnie sprzedał go za 200 zł., wówczas przychód jest równy 200 zł, koszt 150 zł a dochód 50 zł.

Polecamy do przeczytania – Jednolity plik kontrolny