Kto może opodatkować przychody z najmu ryczałtem?

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przychody z tytułu określonych powyżej umów mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym nawet w sytuacji, gdy podatnik osiąga dochody z innej pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku której nie miał możliwości zastosowania ryczałtu. Tak więc osoby fizyczne mogą opodatkować ryczałtem przychody z najmu prywatnego. By podatnik mógł opodatkować przychody ryczałtem, wynajem nie może mieć charakteru działalności gospodarczej.

Jak skorzystać z tej formy opodatkowania?

Aby móc skorzystać z tej formy opodatkowania, podatnik przed osiągnięciem pierwszego przychodu musi złożyć we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenie o jej wyborze. Jeśli podatnik korzysta z innej formy opodatkowania przychodów z tytułu umów najmu itd., a chciałby przejść na ryczałt, to ma taką możliwość dopiero od następnego roku podatkowego. W terminie do 20 stycznia składa wówczas naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o zmianie formy opodatkowania na ryczałt.

Stawka ryczałtu

Stawka ryczałtu dla przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wynosi 8,5%. Należy pamiętać, że stawkę tę liczy się od przychodu, a nie od dochodu, a więc od otrzymanego od najemcy czynszu. Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania nie mają prawa do obniżenia podstawy opodatkowania o poniesione koszty jak np.  amortyzacja, opłaty eksploatacyjne, odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanej nieruchomości itp.