Przy korzystaniu z praw autorskich lub ich sprzedaży, stosuje się 50% koszty uzyskania przychodu. Wysokość kosztów ryczałtowych wpływa na obniżenie podatku dochodowego. W 2013 r. został wprowadzony limit kwotowy kosztów, który niestety będzie obowiązywał również w przyszłym roku.