iStock_000015266973XXLarge Jeżeli faktura nie odnosi się do transakcji, która miała miejsce, nazywana jest pustą fakturą. Nie można jej mylić z fakturą źle wystawioną (o której już pisaliśmy) - chodzi o wystawienie faktury fikcyjnej, odnoszącej się do czynności, która tak naprawdę nie miała miejsca. Czym grozi wystawienie pustej faktury?

Konsekwencje wystawienia pustej faktury

Wystawienie pustej faktury grozi sankcjami, które określone są w Kodeksie karnym skarbowym. Dodatkowo, przedsiębiorcy, który wystawił taką pustą fakturę grozi  odpowiedzialność na podstawie Kodeksu karnego z tytułu wprowadzenia w błąd innego podmiotu (art. 286 § 1), a także z tzw. przestępstwa prania brudnych pieniędzy (Art. 299 § 1).

Pusta faktura a VAT

Ustawa o VAT mówi o sytuacji, w której podatnik wystawia pustą fakturę. Według ustawy, niezależnie od tego czyt transakcja się rzeczywiście odbyła, przedsiębiorca musi odprowadzić za nią podatek VAT należny. Mimo tego, że podatnik musi opłacić podatek VAT z pustej faktury, nie wykazuje jej w rejestrze sprzedaży VAT. Z drugiej jednak strony, wystawienie pustej faktury jest częstą praktyką wśród nieuczciwych przedsiębiorców. Wystawianie ich ma na celu zmniejszenie wysokości należnego podatku VAT. Jednak według Ustawy o VAT, puste faktury nie dają prawa do odliczenia zawartego w niej podatku.

Pusta faktura wystawiona omyłkowo

Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy pusta faktura jest wystawiona omyłkowo, a nie w celu oszustwa. W takiej sytuacji, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wystawienia pustej faktury, należy ją anulować lub skorygować do zera.