Przedsiębiorcy coraz częściej mają problem z terminowym ściąganiem należności. Aby uzyskać swoje pieniądze, może sięgnąć po twardą lub miękką windykację. Przeczytaj, jak odpowiednio poprowadzić tę łagodniejszą formę odzyskania należności!

Miękka windykacja

W sytuacji, gdy zdecydujemy się na samodzielne odzyskanie należności, możemy posłużyć się następującymi metodami miękkiej windykacji: - rozmowa przez telefon z dłużnikiem, nawoływanie do zapłaty przez SMS-y i pisma - przekazanie informacji o powstałym długu do rejestru dłużników BIG Zasady prawnego dokonania wpisu w rejestrze

Kryteria Dłużnik - konsument Dłużnik - firma
Wartość zadłużenia min. 200 zł min. 500 zł
Okres przeterminowania 60 dni od upływu terminu płatności 60 dni od upływu terminu płatności
Dodatkowy warunek 30 dni od wysłania wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze wpisu w rejestrze dłużników 30 dni od wysłania wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze wpisu w rejestrze dłużników

Miękka windykacja - Biuro Informacji Gospodarczej

W Polsce działają cztery Biura Informacji Gospodarczej. Są to

  • BIG InfoMonitor,
  • Krajowy Rejestr Długów (KRD),
  • Rejestr Dłużników ERIF,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).

BIG InfoMonitor

Jeżeli decydujemy się poprowadzić miękką windykację przez zgłoszenie dłużnika do BIG InfoMonitora, należy przygotować się na wykonanie ku temu następujących kroków: 1. Rejestracja w systemie. 2. Podpisanie umowy z BIG InfoMonitor. 3. Wysłanie listem poleconym pisemne wezwanie do zapłaty. Powinno ono zawierać informację o nawiązaniu współpracy z BIG i konsekwencjach związanych z nieuregulowaniem należności - umieszczeniem informacji gospodarczej o dłużniku w Rejestrze Dłużników. 4. Przekazanie negatywnej informacji do Biura Informacji Gospodarczej przez zalogowanie się do systemu BIG i wpisaniu dłużnika do Rejestru/ Może to nastąpić po upływie 60 dni od daty wymagalności należności i 30 dni od daty wysłania wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze wpisania dłużnika do rejestru. 5. Ostatni etap to listowne poinformowanie dłużnika o wpisaniu go do Rejestru Dłużników BIG.

KRD - Krajowy Rejestr Długów

W tym przypadku również należy najpierw podpisać umowę. Jej przedmiotem będzie udostępnienie informacji gospodarczych.Aby nasze działania nie buły bezcelowe, należy wykupić abonament i w niektórych sytuacjach posiadać już tytuł wykonawczy. Jeżeli należność zostanie uregulowana przez dłużnika, należy o tym niezwłocznie poinformować KRD.

Rejestr ERIF

Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. pozwala na sprawdzenie kontrahenta lub konsumenta oraz dopisania dłużnika do rejestru długów. Zasady wpisania dłużnika są podobne, jak przy pozostałych rejestrach.

KBIG - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Podstawową funkcją KBIG-u jest możliwość podania do publicznej wiadomości informacji o nieuregulowanych zobowiązaniach klientów. Podobnie jak w pozostałych wymagane jest podpisanie umowy. Polecamy: LinkCentrum - nowoczesna baza stron www Katalog stron internetowych

badania lekarskie pracowników