Rolnik ryczałtowy - definicja

Rolnik ryczałtowy: rolnik świadczący usługi rolnicze lub dostarczający produkty rolne, które pochodzą z jego własnej działalności rolniczej i na tej podstawie zwolniony od podatku. Rolnikiem ryczałtowym nie może być rolnik, który według innych przepisów zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zobacz też:

przelicznik netto brutto