Import usług - definicja

Import usług: wykonywanie określonych usług na zlecenie i za zapłatą usługobiorcy.