Rozliczenie pracy na etacie i działalności na jednym PIT - czy to możliwe?

W obecnych czasach znacząca część osób pracuje na etacie prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą. Zbliża się okres rozliczeń z fiskusem i powstaje pytanie czy możliwe jest rozliczenie pracy na etacie i działalności na jednym PIT?

 

Rozliczenie pracy na etacie i działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych

Na początku wyjaśnijmy czym charakteryzuje się prowadzenie działalności na zasadach ogólnych. Otóż rozliczenie na podstawie skali podatkowej, bo tak inaczej nazywane są zasady ogólne polega na zastosowaniu stawek opodatkowania podatkiem dochodowym, które rosną wraz  z przekraczaniem  ustawowo ustalonych progów podatkowych. Stawka podatku wynosi 18%, a od nadwyżki przychodu ponad kwotę 85 528 zł - 32%.

W sytuacji, gdy podatnik chce dokonać rozliczenia rocznego pracy na etacie i działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych może to zrobić na jednej deklaracji PIT. W tym wypadku należy się posłużyć deklaracją PIT-36, gdzie w części D formularza podatnik zobowiązany jest wprowadzić kwoty przychodów uwzględniając rozróżnienie na poszczególne źródła ich osiągnięcia.

Rozliczenie pracy na etacie i działalności opodatkowanej podatkiem liniowym

Rozliczenie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym charakteryzuje się stałą stawką podatku. Bowiem bez względu na osiągnięty dochód stawka podatku wynosi 19%.

Jednak prowadząc działalność opodatkowaną podatkiem liniowym, pracując jednocześnie na etacie podatnik musi mieć świadomość, że rozliczenia rocznego nie może dokonać na jednym PIT. W tym wypadku konieczne jest złożenie do urzędu skarbowego dwóch oddzielnych deklaracji PIT. Jedną z prowadzonej działalności na druku PIT-36L, a drugą z dochodów uzyskiwanych z pracy na etacie - na druku PIT-37.

Rozliczenie pracy na etacie i działalności opodatkowanej za pomocą karty podatkowej

Karta podatkowa jest dość specyficzną formą opodatkowania. Bowiem wysokość płaconego podatku nie jest uzależniona od osiągniętych przychodów. Kwota jaką należy odprowadzić do urzędu skarbowego jest odgórnie ustalona przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Rozliczenie pracy na etacie i działalności opodatkowanej za pomocą karty podatkowej nie jest możliwe za pomocą jednej rocznej deklaracji PIT. Tutaj również konieczne byłoby złożenie dwóch oddzielnych deklaracji podatkowych.

Przychody z prowadzonej działalności opodatkowanej za pomocą karty podatkowej należałoby rozliczyć poprzez złożenie deklaracji PIT-16A. Natomiast dochody z pracy na etacie za pomocą PIT-37.

Rozliczenie pracy na etacie i działalności opodatkowanej za pomocą ryczałtu

Przedsiębiorca, który rozlicza swoją działalność poprzez ryczałt płaci podatek, którego wysokość uzależniona jest od osiągniętych przychodów. Nie ma tutaj możliwości pomniejszenia podatku o koszty uzyskania przychodu.

Rozliczając działalność za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i pracując jednocześnie na etacie również powstaje obowiązek złożenia dwóch rocznych zeznań podatkowych. Konieczne jest, więc złożenie deklaracji PIT-37 z tytułu przychodów osiąganych z pracy na etacie oraz PIT-28 z racji prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując, rozliczenie pracy na etacie i działalności na jednym PIT możliwe jest tylko w sytuacji, gdy podatnik prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych. W innym przypadku konieczne jest złożenie dwóch deklaracji PIT.

Zobacz też:

brutto netto wynagrodzenie