Samochód wykorzystywany do prowadzenia działalności może podlegać częściowemu lub całkowitemu odliczeniu VAT. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jakiemu odliczeniu VAT podlega samochód w firmie.

Samochód w firmie - samochody ciężarowe

W myśl ustawy o VAT pełne odliczenie podatku VAT bez konieczności prowadzenia kilometrówki dla celów VAT przysługuje pojazdom:

  • o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,
  • konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie,
  • samochodowym innym niż osobowe, które mają jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą,
  • samochodowym innym niż samochody osobowe, posiadającym kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu
  • specjalnym, czyli takim, które uznawane są za pojazdy specjalne zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (np. piaskarki, dźwigi, ambulanse radiologiczne itp.).

Samochód w firmie - samochody osobowe

Częściowe odliczenie VAT Przedsiębiorca ma możliwość odliczenia podatku VAT w wysokości 50% w przypadku kiedy samochód prywatny wykorzystywany jest do celów służbowych, co wiąże się z obowiązkiem prowadzenia dla niego kilometrówki dla celów PIT. Częściowe odliczenie VAT przysługuje również od samochodu wprowadzonego jako środek trwały w firmie, jeśli pojazd ten wykorzystywany jest zarówno w działalności, jak i prywatnie. Wówczas 50% VAT można odliczać od wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdu np. paliwo, myjnia, drobne naprawy itp. Całkowite odliczenie VAT Odliczenie VAT w całości od zakupu pojazdu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją przysługuje przedsiębiorcom, którzy zakupili samochód do firmy, wprowadzili do ewidencji środków trwałych i wykorzystują go wyłącznie do celów firmowych. Należy jednak spełnić dodatkowe warunki takie jak:

  • należy założyć i stale prowadzić kilometrówkę (dla celów VAT),
  • należy spisać regulamin zasad użytkowania pojazdu, z którym zaznajomiony zostanie każdy pracownik,
  • samochód osobowy musi zostać zgłoszony do urzędu skarbowego na druku VAT-26.