Spółkę cywilną mogą założyć minimum dwie osoby. Zobowiązują się one do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Aby móc tego dokonać, wnoszą do spółki swoje wkłady. Jest to popularna forma współpracy. Jeżeli zastanawiasz się, czy ją podjąć, poznaj wady i zalety spółki cywilnej.   Zalety spółki cywilnej Spółka cywilna uważana jest za najprostszy i najtańszy sposób prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej. Jej założenie jest szybkie a prowadzenie nieskomplikowane. Podstawą działalności jest umowa, która określa cel gospodarzy oraz sposób jego osiągnięcia. Atutem może być także duża swoboda dotycząca postanowień umowy.   Kolejna zaletą jest to, że w przypadku spółki cywilnej nie ma wymaganego minimalnego kapitału założycielskiego. Ponadto spółka cywilna nie płaci odrębnego podatku dochodowego. Podatnikami są pojedynczy wspólnicy. Wady spółki cywilnej   Największa wadą spółki cywilnej jest brak osobowości prawnej. Spółka cywilna nie może realizować w swoim imieniu żadnych czynności prawnych. Oznacza to, że nie może przykładowo nabywać mienia. Mogą robić to  wspólnicy. W takich sytuacjach to oni są podmiotami stosunku prawnego.   Kolejnym zagrożeniem jest bardzo szeroka odpowiedzialność wspólników. W ramach działalności w spółce cywilnej wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Co z tego wynika? Za zaciągnięte zobowiązania wspólnicy odpowiadają całym swoim osobistym majątkiem. Może zdarzyć się taka sytuacja, że wspólnik narobi długów, które potem ty będziesz musiał spłacić. Co więcej, komornik może zająć rachunek bankowy spółki, uniemożliwiając wspólnikom wypłacanie środków pieniężnych, a tym samym prowadzenia działalności.   Działalność spółki cywilnej wymaga zaufania wspólników. Dopóki stosunki między nimi są poprawne wszystko jest w porządku. Jeśli jednak dojdzie do konfliktu pomiędzy wspólnikami mogą wystąpić problemy z rozwiązaniem problemów, ponieważ nie ma szczegółowych regulacji prawnych w tej sprawie. Jak założyć spółkę cywilną? Katalog Ryszarda Znasz już wady i zalety spółki cywilnej, jeśli nadal zainteresowany jesteś taką formą współpracy, zobacz jak krok po kroku założyć spółkę.  

  1. Zgłoszenie prowadzenie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Każdy ze wspólników musi sam zarejestrować się w CEIDG, aby uzyskać status przedsiębiorcy.
  2. Kolejnym krokiem jest uregulowanie kwestii ubezpieczenia społecznego i uzyskanie NIP.
  3. Spółka powinna mieć również rachunek bankowy.

Podstawą funkcjonowania spółki cywilnej jest umowa zawarta pomiędzy wspólnikami. Musi mieć formę pisemną. Wszelkie zmiany umowy także powinny być regulowane na piśmie. Jak już wcześniej podkreślano, wspólnicy w ramach działania spółki cywilnej ponoszą solidarną odpowiedzialność. Zaciekawił Cię ten artykuł? Przeczytaj więcej o odpowiedzialności w spółce cywilnej.