Raport Doing Business ocenia przyjazność otoczenia dla przedsiębiorczości w różnych krajach świata. Na 189 badane państwa Polska zajęła po raz pierwszy miejsce w 4. dziesiątce - i znalazła się na 32. miejscu. Polska wyprzedziła takie państwa, jak Hiszpania, Peru czy Włochy. Czy faktycznie w Polsce coraz łatwiej założyć swój biznes?

Dotacje na start

Jednym z istotnych problemów przedsiębiorców na początku działalności jest brak kapitału. Dlatego też przedsiębiorcy starają się o różnorakie dofinansowania. W 2015 będzie to jednak utrudnione w porównaniu z poprzednimi latami. Programy krajowe na zakup nowych urządzeń i technologii zaostrzyły swoje kryteria, co wpłynie na zwiększenie częstotliwości  wykorzystania instrumentów zwrotnych i mieszanych. Przedsiębiorcom trudniej będzie uzyskać bezzwrotne pożyczki w ramach Polityki Unii Europejskiej, która oferuje pożyczki niskooprocentowane. Forma bezzwrotnej pomocy będzie zarezerwowana dla przedsiębiorców związanych z sektorem łączącym biznes i naukę. Polityka ta ma służyć nasileniu innowacyjności, a także podnieść konkurencyjność polskich firm na rynku europejskim. W miejsce Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pojawił się program Inteligenty Rozwój, który wesprze przede wszystkim firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli firma zatrudnia więcej niż 250 osób, możliwość uzyskania przez nią dotacji będzie znacznie ograniczona. Studenci ostatnich lat studiów, absolwenci poszukujący pracy na przestrzeni 48 miesięcy od uzyskania dyplomu oraz bezrobotni mogą starać się o wsparcie w ramach projektu Pierwszy Biznes. Przyszli przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na założenie firmy i dostać pożyczkę na preferencyjnych warunkach na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, jeśli stanowisko powstało w firmie, która skorzystała z dofinansowania w ramach projektu.

Własna firma a ZUS

Wzrost minimalnego wynagrodzenia z 1680 zł do 1750 zł brutto wpłynął na wzrost stawki średniego wynagrodzenia do 3959 zł. Ponieważ składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynoszą 60% kwoty średniego wynagrodzenia, analogicznie, składki, które odprowadzają do ZUSu przedsiębiorcy będą w 2015 roku wyższe. Przedsiębiorcy startujący z firmą w 2015 roku na początek będą płacili składki rzędu 450 zł miesięcznie - 180,33 zł wynosi składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Dodatkowo kwota ta jest powiększona o ubezpieczenie zdrowotne, które wyniesie nieznacznie więcej niż w zeszłym roku (270,40 zł). Polecamy:

Rozliczenie delegacji krajowej Okresy nieskładkowe Obliczanie pensji netto

Katalog firm Rozwój firmy nowi przedsiębiorcy będą mogli finansować w ramach programu REFIT. Uzyskanie dotacji ma być uproszczone - zredukowano formalności administracyjne, co pozwoli na tworzenie przez państwa członkowskie UE nowych programów mających na celu wsparcie finansowe przedsiębiorców.

115 milionów na nowe firmy

Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczył 115 mln zł na program Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie. Szacuje się, że taki zasób funduszy może pomóc przy powstaniu 6 tys. nowych firm. Fundusz pracy zapowiada także zwiększenie środków, jeżeli program spotka się z dużym zainteresowaniem Polaków. Przeczytaj koniecznie jak zostać freelancerem