W swojej działalności wiele przedsiębiorstw wykorzystuje maszyny, samochody oraz inne składniki majątku sklasyfikowane jako środki trwałe czy zwykłe wyposażenie firmy. Właściciele firm często decydują się na ich sprzedaż. Powodów jest wiele - począwszy od zużycia, skończywszy na nieużyteczności posiadanego majątku. Czy tego typu transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Jaką stawkę należy zastosować? I co najważniejsze - jak wygląda sprzedaż towarów używanych w 2015?

Sprzedaż towarów używanych a VAT

2014 to rok, w którym wprowadzono wiele istotnych zmian do ustawy o VAT. Tym samym w świetle nowych przepisów podatnik ma prawo skorzystać ze zwolnienia z VAT dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia podatku VAT.

W zmodyfikowanym przepisie nie ma mowy o towarach używanych, co jest konsekwencją uchylenia ust. 2 artykułu 43 ustawy. Sprzedaż towarów używanych i zwolnienie z VAT z tego tytułu w 2015 roku pozostaje bez zmian. Co to oznacza?

W rezultacie znacznie trudniej skorzystać z prawa do zwolnienia w VAT w przypadku sprzedaży używanych składników majątku firmowego. Fakt faktem - nie jest wymagany minimalny okres użytkowania towaru w działalności, jednak jest to jedyna dogodność w tym zakresie, gdyż i tak wspomniane zwolnienie będzie dotyczyło bardzo wąskiego grona podatników. Bezwzględnymi warunkami dla zastosowania zwolnienia przy sprzedaży majątku firmowego, które musi spełnić łącznie podatnik, jest:

  1. wykorzystywanie składnika majątku jedynie na cele związane z działalnością zwolnioną,
  2. brak prawa do odliczenia podatku VAT przy jego nabyciu.

Sprzedaż towarów używanych na przykładach

Przykład 1.

Czynny podatnik VAT zakupił w lutym 2013 roku maszynę produkcyjną na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, gdy sprzeda go w 2015 roku?

Nie, podatnik nie może zastosować zwolnienia, nie został bowiem spełniony jeden z dwóch warunków tzn. maszyna wykorzystywana była do celów działalności opodatkowanej. W związku z czym transakcję należy opodatkować stawką podstawową, mimo że przy nabyciu na podstawie umowy kupna - sprzedaży podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT (został spełniony wyłącznie jeden z dwóch obligatoryjnych warunków).

Przykład 2.

Czynny podatnik VAT zakupił w październiku 2011 roku urządzenie wielofunkcyjne. Zakup został udokumentowany fakturą VAT marża. Czy będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, gdy sprzeda je w 2015 roku?

Nie, podatnik nie może skorzystać ze zwolnienia VAT dla tej transakcji, bowiem urządzenie wykorzystywane było w ramach działalności opodatkowanej. Fakt, że podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT nie ma tutaj znaczenia, ponieważ do zastosowania zwolnienia konieczne jest spełnienie obu warunków.

Przykład 3.

Podatnik dokonuje tzw. sprzedaży mieszanej. W 2010 roku zakupił składnik majątku na podstawie umowy kupna-sprzedaży, który był wykorzystywany jedynie w ramach działalności zwolnionej z VAT. Czy podatnik ma prawo do zastosowania zwolnienia, gdy sprzeda go w 2015 roku?

Tak, podatnik może zastosować zwolnienie VAT dla tej transakcji, nie dokonał on bowiem odliczenia podatku VAT, gdyż nie przysługiwało mu takie prawo. Dodatkowo, sprzedawany składnik majątku był wykorzystywany tylko i wyłącznie dla celów działalności zwolnionej z VAT. Obydwa warunki nadające podatnikowi prawo do zwolnienia transakcji z VAT zostały spełnione.