Z pierwszym kwietnia dokładnie w Prima Aprilis wejdą w życie nowe przepisy odnośnie towarów z odwrotnym obciążeniem. Co się zmieni?

Dla zainteresowanych definicją reverse charge, czyli odwrotne obciążenie oznacza, że obowiązek płacenia podatku VAT ze sprzedawcy jest przenoszony na nabywcę towarów. Takie opodatkowanie nie może być jednak stosowane do każdego towaru - pełną listę można znaleźć w ustawie VAT w załączniku nr 11.

Co nowego?

Wspomniana lista zostanie wydłużona o kolejne towary. Odwrotne obciążenie będzie można stosować wobec:

  • złota w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostawy złota inwestycyjnego w sytuacji, gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania,
  • blach zaklasyfikowanych do PKWiU 24.33.20.0 „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”,
  • telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, notebooków i konsol do gier.

Kolejną zmianę ustawodawca wprowadzi w zakresie dziennego limitu sprzedaży objętych odwrotnym obciążeniem - wyniesie on dla czynnego podatnika VAT 20 tys. zł dziennie. Dodatkowo każdy przedsiębiorca będzie musiał przygotowywać raporty z podsumowaniem transakcji z wykorzystaniem odwrotnego obciążenia. Takie podsumowanie powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podatnika składającego informację, imię i nazwisko lub nazwa oraz NIP podatnika nabywającego towary oraz podanie łącznej wartości dostaw towarów i usług. Podsumowanie trzeba będzie składać do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. Zobacz też:

brutto netto wynagrodzenie