Fotolia_13857804_S Rozliczać faktury metodą kasową mogą tylko ci przedsiębiorcy, którzy zaliczają się do grupy małych podatników. Metoda kasowa pozwala na odprowadzenie VAT dopiero, kiedy przedsiębiorca uzyska zapłatę od kontrahenta. Taka forma rozliczeń wymaga wcześniejszego, pisemnego zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego - do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik ma zamiar je stosować.

Metoda kasowa - obowiązek podatkowy

Podatnik, który wybrał metodę kasową rozliczania podatku VAT, obowiązek podatkowy powstaje:

 • w dniu otrzymania całości lub części zapłaty, jeśli dokonywana jest dostawa towarów lub świadczone są usługi na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny;
 • w dniu  otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, jeśli dotyczą one podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

W przypadku, kiedy została zapłacona tylko część należności, powstaje obowiązek podatkowy dotyczący tylko tej zapłaconej  części. Tym sposobem, jeśli mały podatnik, który stosuje metodę kasową, za daną transakcję nie otrzyma zapłaty od kontrahenta - czynnego podatnika VAT - nie będzie miał obowiązku podatkowego z tego tytułu. Natomiast jeśli mały podatnik wykonuje czynności na rzecz innych podmiotów, niż czynni podatnicy VAT - obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części kwoty, jednak nie później niż 180. dnia licząc od wydania towaru lub wykonania usługi.

Co powinna zawierać faktura VAT przy metodzie kasowej

W ustawie o VAT (art. 106e, ust. 1) można przeczytać, co powinna zawierać faktura VAT wystawiana przy wykorzystaniu metody kasowej:

 • datę wystawienia faktury,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile data ta jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku,
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, których transakcja dotyczy w kwocie
 • netto,
 • stawkę podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami
 • podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem,
 • wyrazy “metoda kasowa”.