Używanie prywatnego samochodu osobowego do celów firmowych jest opłacalne. Jeżeli przedsiębiorca używa do celów służbowych swojego prywatnego albo wypożyczonego auta osobowego, może przejechane kilometry wliczyć w koszty uzyskania przychodów. Nazywa się to kilometrówką. Jak to działa? Prawo do zaliczenia do kosztów firmowych wydatków związanych z eksploatacją prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych reguluje ustawa o PIT. Artykuł 23 ust. 1 mówi:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Zatem, aby rozliczać koszty związane z używaniem osobowego samochodu prywatnego w celach służbowych, należy prowadzić kilometrówkę dla celów podatku dochodowego. Kilometrówka, która jest prowadzona zgodnie z ustawą musi zawierać:

  • dane teleadresowe właściciela samochodu osobowego,
  • numer rejestracyjnego i pojemność silnika pojazdu,
  • kolejny numer wpisu,
  • daty wyjazdu i cel podróży,
  • opis trasy razem z ilością przejechanych kilometrów,
  • stawkę za kilometr i obliczoną kwotę (przejechane kilometry mnożone przez stawkę za km)
  • podpis przedsiębiorcy.

Również pracownik może starać się o zwrot kosztów związanych z eksploatacją swojego samochodu osobowego używanego w celach służbowych. Należy wtedy w używanym samochodzie założyć ewidencję przebiegu pojazdu i faktyczną ilość przejechanych kilometrów pomnożyć przez odpowiednią stawkę. Zwrot, który otrzyma pracownik, pracodawca do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorstwa. Ile wynoszą stawki za kilometr w tym roku? Stawki w 2015 roku nie uległy zmianie i wynoszą tyle, ile w 2014 roku. Stawki są podawane w przeliczeniu na 1 kilometr i dzielą się na 3 kategorie:

  1. samochody osobowe: 0,5214 zł (pojemność skokowa silnika < 900 cm3) lub 0,8358 zł (pojemność skokowa silnika > 900 cm3)
  2. motocykle: 0,2302 zł,
  3. motorowery: 0,1382 zł.

Katalog stron internetowych Zobacz też:

przelicznik brutto