Po wejściu do Unii Europejskiej i otwarciu większości polskich granic, zwiększył się obszar, na którym można poruszać się bez przymusu odbywania wszystkich granicznych formalności. W chwili obecnej przewozem międzynarodowym jest działalność, której ideą jest przemieszczenie towarów bądź osób z przekroczeniem granicy kraju, a w sytuacji naszego kraju przejściem przez granicę z Unią. Dokładniej, w myśl art. 83 ust. 3 ustawy o VAT, przez transport międzynarodowy należy rozumieć przewóz wykonany po części na terenie Polski i po części poza nią, przy czym musi być przestąpiona granica obszaru Unii.

Zastosowanie odpowiedniej stawki podatku VAT przy świadczeniach transportu międzynarodowego, uzależnione jest od statusu podatkowego usługobiorcy. Wyszczególniamy kolejne przypadki:

1. usługobiorcą jest polski podatnik, świadczenie opodatkowane jest na terenie, gdzie kupujący posiada swoją siedzibę (art. 28b ustawy o VAT) – stawka 0%,

2. usługobiorcą jest zagraniczny podatnik – opodatkowanie na terenie, gdzie kupujący posiada siedzibę (art. 28b ustawy o VAT) – stawka NP,

3. usługobiorcą jest niepodatnik, miejscem opodatkowania świadczeń jest miejsce, gdzie odbywa się transport z zachowaniem zrobionych kilometrów (art. 28f ust. 2 ustawy) – stawka 0% do części usługi wykonanej na terytorium Polski, stawka NP dla pozostałej części.

Warunkiem skorzystania ze stawki VAT 0% jest posiadanie koniecznej dokumentacji, o której mówi się w art. 83 ust.5 ustawy o VAT. (niniejszymi dokumentami mogą być między innymi list przewozowy albo dokument spedytorski, inny akt, z którego od razu wypływa, iż w wyniku transportu z punktu A do punktu B nastąpiło przekroczenie granicy z państwem trzecim).