Środki trwałe

Aktywami trwałymi zgodnie z prawem o rachunkowości są rzeczowe mienie trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i mające zastosowanie dla jednostki.
Dobrym programem do liczenia amortyzacji do Księgi Przychodów i Rozchodów jest program do fakturowania autorstwa Media IT - wfirma.pl.

Kwalifikuje się do nich m.in.:

    1. nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania trwałego gruntu, budowle i budynki ,a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
    2. maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty,
    3. usprawnienie w obcych środkach trwałych,
    4. inwentarz żywy

Środki trwałe w budowie zaliczane są do aktywów trwałych środki trwałe w czasie ich budowy, montażu lub ulepszenia już dostępego środka trwałego.