O ile istnieje obowiązek prawny ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wszystkich pojazdów, będących własnością firmy, o tyle co do pozostałych form ubezpieczeniowych w firmie przymusu tego już nie ma. Warto jednak skorzystać z oferty firm ubezpieczeniowych i zadbać o bezpieczeństwo finansowe swojej działalności. Jedno niespodziewane zdarzenie może bowiem zrujnować dorobek całego życia. Co można ubezpieczyć. Niemalże wszystkie firmy ubezpieczeniowe w Polsce dysponują specjalnymi ofertami skierowanymi jedynie do średnich i małych firm. Dobrowolnym ubezpieczeniom mogą podlegać:
 • dodatkowe koszty działalności spowodowane szkodą w mieniu
 • gotówka
 • mienie przyjęte od osób trzecich do sprzedaży komisowej
 • odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzeniem firmy albo posiadaniem mienia
 • mienie przyjęte od osób trzecich w celu realizacji zlecenia albo sprzedaży
 • nakłady inwestycyjne
 • obiekty budowlane, czyli budowle i budynki
 • mienie prywatne pracowników
 • środki obrotowe
 • maszyny i urządzenia, będące środkami trwałymi
 • wyposażenie
Rodzaje ubezpieczeń firmowych
 • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia firmy lub posiadania mienia
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie mienia w transporcie
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Powszechni też, firmy ubezpieczeniowe oferują dodatkową ochronę dla wszelkich rodzajów ubezpieczeń, obejmująca koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, włącznie z kosztami rozbiórki lub demontażu części niezdatnych do użytku. [Odbiorcom ubezpieczenia udostępniane są|Klienci zyskują także wszelkiego rodzaju udogadniania w postaci infolinii prawnej, infolinii HR, pomocy PC, pomocy Assistance lub chociażby infolinii PC-IT.