Urząd skarbowy - definicja

Zgodnie z przepisami urząd skarbowy to właściwy podatnikowi (ze względu na adres zamieszkania) urząd skarbowy.