Ślub, elegancka uroczystość, a później miesiąc miodowy… Otóż nie do końca. Konieczna może być bowiem wizyta w urzędzie skarbowym. Aktualizacja danych osobowych przedsiębiorcy podlega zgłoszeniu w US i to w określonym ustawowo terminie. Co ważne, obowiązek zgłoszenia zmian, wbrew oczekiwaniom, nie dotyczy wyłączenie kobiet.