Urząd skarbowy właściwy do rozliczeń VAT od 2016 roku

Z dniem 1 stycznia 2016 roku dla wielu przedsiębiorców zmianie może ulec urząd skarbowy właściwy do rozliczeń VAT.  Oznacza to, że od nowego roku część przedsiębiorców, którzy są płatnikami podatku VAT będą zobowiązani do zmiany urzędu skarbowego, do którego składają deklaracje VAT-7 (w przypadku miesięcznego rozliczania VAT), czy też VAT-7K (przy kwartalnych rozliczeniach VAT).

 

Urząd skarbowy właściwy do rozliczeń VAT w 2015 roku

Do tej pory, zgodnie z przepisami ustawy o VAT właściwym urzędem skarbowym do rozliczeń VAT był urząd właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT.

Urząd skarbowy właściwy do rozliczeń VAT a utrudnienia dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorca, który jest płatnikiem podatku VAT w praktyce napotykał na szereg utrudnień i komplikacji. Wynikały one z tego, że podatnik musiał pilnować do którego urzędu skarbowego odprowadzać podatek. Bowiem dla rozliczeń podatku dochodowego właściwym urzędem jest ten właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Jeśli, więc działalność prowadzona jest w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania podatnika lub podlega pod inny US to przedsiębiorca musi rozliczać się w dwóch urzędach skarbowych - innym dla celów VAT i innym dla celów podatku dochodowego. Takie rozwiązanie jest dość uciążliwe dla podatników. Dlatego w kwestii tej od 2016 roku następują zmiany...

Urząd skarbowy właściwy do rozliczeń VAT w 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 roku następuje dla wielu podatników zmiana urzędu skarbowego, w którym należy rozliczać podatek VAT.

Otóż właściwym urzędem dla celów składania deklaracji VAT-7 czy też VAT-7K dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będzie urząd skarbowy właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika. Oznacza to, że zarówno podatek dochodowy, jak i podatek VAT należy rozliczać w tym samym urzędzie skarbowym.

Natomiast prowadząc działalność w innej formie, np. spółki z o.o. czy spółki cywilnej, podatek VAT rozlicza się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby firmy.

Brak dodatkowych formalności związanych ze zmianą urzędu skarbowego

Zazwyczaj przedsiębiorca, który zmienia urząd skarbowy właściwy do rozliczeń podatku VAT zobowiązany jest do złożenia aktualizacji VAT-R. Jednak w tym przypadku nie ma takiej konieczności. Bowiem zmiana ta wynika z odgórnej zmiany przepisów.