Usługi rolnicze - przepisy

Pełna lista usług rolniczych znajduje się w załączniku nr 2 ustawy o VAT.

Usługi rolnicze - co obejmują

Są nimi usługi:

  • związane z obszarem rolnictwa, chowu i hodowli zwierząt, nie zaliczają się do nich usługi weterynaryjne, usługi podkuwania koni a także prowadzenie schronisk dla zwierząt gospodarczych;
  • związane z obszarem leśnictwa - nie zaliczają się do nich: patrolowanie lasów dla kogoś innego, niż jednostki leśne, a także doradztwo z zakresu zarządzania lasami;
  • związane ze wspieraniem rybactwa - nie zaliczają się jednak do nich usługi związane z rybołóstwem morskim;
  • wynajem czy dzierżawa urządzeń oraz maszyn rolniczych bez obsługi.