Płatnicy podatku, posiadający w swoim przedsiębiorstwie pojazdy, zaliczone do środków trwałych firmy, mają możliwość uzyskać odliczenie VAT od paliwa. Tak też dzieje się w sytuacji leasingu aut. Należy zatem wiedzieć jaki procent zwrotu przypada za wspomniany powyżej zakup oraz co jeszcze można odliczyć.

Możliwość odliczenia VATu za kupno paliwa silnikowego przysługuje podatnikom, których koszt ten jest związany z działalnością opodatkowaną podatnika oraz których tenże wydatek wliczany jest do kosztów osiągania przychodów. Warunek niniejszy wyklucza możliwość odliczenia podatku VAT w przypadku działalności wykonujących czynności zwolnione z podatku VAT.

Firmy spełniające wyżej wymieniony warunek, ułatwiające uzyskanie zwrotu podatku za kupno paliwa, zmuszone są także do okazania dowodu zakupu, to znaczy oryginalnej faktury VAT za dany zakup. Faktury te są podstawą do uznania słuszności odliczenia. W sytuacji pojazdów osobowych, które nie przekraczają 3,5 tony, wchodzących w środki trwałe firmy, występuje możliwość odliczenia 60% VAT, ale wyłącznie do limitu 6 000zł. W sytuacji leasingu, trzeba więc prowadzić zestawienie, w którym rejestrowane będą zakupy paliwa w celu systematycznego sprawdzania, kiedy przekroczony będzie wyżej wymieniony limit.

Samochody ciężarowe albo też samochody z homologacją producenta lub importera (tzw. samochody z kratką) mogą odliczyć 100% podatku VAT za kupno paliwa. Samochody te powinny jednak wypełniać ustalone przez prawo normy techniczne, potwierdzone diagnostyką techniczną w stacji kontroli pojazdów.

Za co jeszcze można odliczyć 100% podatku VAT? Lista jest dość długa. Są to:

• Centralny zamek,
• Przeglądy techniczne i wymiana oleju,
• Konserwacja, mycie, przeglądy i zakup wybranych materiałów, innych niż paliwo (na przykład olej),
• Kupno płynu hamulcowego i części zamiennych,
• Montaż instalacji gazowej,
• Koszt naprawy powypadkowej,
• Usługi serwisowe