iStock_000004847005XSmallPoczątkująca firma nie musi należeć tylko do jednego przedsiębiorcy. Może się zdarzyć, że zbierze się dwóch lub więcej wspólników, którzy chcą wspólnymi siłami założyć nowy biznes. Najlepszą formą działalności na początek będzie w takiej sytuacji spółka cywilna. 

Spółka cywilna to jedyna spółka, która nie posiada osobowości ani zdolności prawnej i która funkcjonuje w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Jej wspólnikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.

Spółka cywilna to doskonałe rozwiązanie na początek, dla małego, także rodzinnego biznesu. Nie nadaje się ona natomiast jako forma dla przedsiębiorstw większych. Trzeba bowiem pamiętać, że przy tego rodzaju działalności wspólnicy odpowiadają za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem, także prywatnym. Przy dużym obrocie oznacza to duże ryzyko.

Jak już jednak wspomniano, mała firma może skorzystać funkcjonując jako spółka cywilna. Łatwo taki biznes założyć - wystarczy, aby wspólnicy zawarli między sobą umowę, a następnie wypełnili formularze CEIDG-1. Księgowość może być prowadzona w formie uproszczonej. Dodatkowo, wchodząc do spółki, wspólnicy nie muszą wnosić określonego kapitału początkowego. W praktyce oznacza to, iż nie tylko fundusze mogą stanowić wkład przedsiębiorcy - może to być także specjalistyczna wiedza, specyficzne zdolności czy branżowe doświadczenie.

Spółka cywilna to - jak już wspomniano - doskonałe rozwiązanie na początek. Nie trzeba się jednak obawiać "utknięcia" w takiej formie działalności - wraz z rozwojem działalności, możliwe jest przekształcenie w spółkę osobową albo kapitałową.