j0316965Założenie własnej firmy to dobry pomysł na biznes. Szczególnie, jeśli podatnik nie jest sam, ale ma partnerów, wraz z którymi planuje rozwinąć działalność. W takiej sytuacji firma będzie spółką - natomiast wybór rodzaju tej spółki będzie uzależniony od wielu różnych czynników. 

 

Spółka cywilna

Spółka cywilna to jedyna spółka, która nie posiada osobowości ani zdolności prawnej i która funkcjonuje w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Jej wspólnikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.

Spółka cywilna to dobre rozwiązanie dla niewielkich biznesów, także rodzinnych.Nie jest natomiast odpowiednia dla budowania dużych przedsiębiorstw, ponieważ za zobowiązania wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem - także prywatnym - co może powodować ogromne ryzyko. jej zaletami jest proste założenie (przy wykorzystaniu CEIDG-1), brak określonego kapitału początkowego oraz możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej. Dużym plusem spółki cywilnej jest także możliwość połączenia różnorodnych zasobów - obok kapitału wspólnicy mogą tu także wnosić specjalistyczną wiedzę, zdolności czy doświadczenie.

Spółki osobowe

Działalność gospodarcza w formie spółki osobowej jest nieco bardziej zaawansowana i skomplikowana, natomiast w pewnych kwestiach posiada niewątpliwą przewagę nad spółką cywilną. Spółki osobowe są jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, ale mającymi prawną zdolność. Dlatego też określa się je mianem niezupełnych lub ułomnych osób prawnych. Oznacza to, że mimo iż nie są one osobami prawnymi, to mogą być podmiotami praw i obowiązków cywilnoprawnych. Takie spółki posiadają już majątek odrębny od zasobów ich właścicieli, zobowiązania i prawa mogą być zaciągane na ich rachunek, a w postępowaniach sądowych występują samodzielnie. Przepisy dotyczące spółek osobowych są zawarte w Kodeksie spółek handlowych.

Wśród spółek osobowych można wyróżnić spółkę jawną, partnerską, komandytową oraz komandytowo-akcyjną.

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe są formą działalności wybieraną najczęściej przy prowadzeniu dużych przedsiębiorstw, choć niekoniecznie. Przepisy ich dotyczące zawarte zostały - podobnie jak w przypadku spółek osobowych - w Kodeksie spółek handlowych.

Spółki kapitałowe są pełnoprawnymi osobami prawnymi. Oznacza to, że posiadają własny majątek, zupełnie odrębny od zasobów poszczególnych wspólników. Są samodzielne w kwestii nabywania praw i podejmowania zobowiązań, a także występowania przed sądami i organami administracji.

Decydując się na spółkę kapitałową, przedsiębiorcy mają do wyboru spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną.

Polecamy:

netto brutto kalkulator

pit 11 elektronicznie