Wypełniając druk CEIDG-1, nie masz obowiązku określenia, czy Twoje konto firmowe będzie prowadzone na prywatnym rachunku. Jednak warto zastanowić się wcześniej, czy zakładać osobne konto w celu rozliczenia swojej działalności, czy też prowadzić transakcje, korzystając z tego, który już się posiada. Przepisy nie stawiają sprawy jasno, dlatego przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie konsekwencje niesie za sobą przekazanie prywatnego rachunku na cele firmowe!

Konto firmowe - wady posiadania prywatnego rachunku w celach firmowych

Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma obowiązek korzystać z konta firmowego, a także wykonywać za jego pośrednictwem rozliczeń podatkowych i składkowych. O każdych zmianach dotyczących rachunku, musi poinformować urząd skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 14 dni. Za nieprzekazanie takiego powiadomienia może zapłacić nawet trzy tysiące złotych grzywny! Osoba, która posiada działalność gospodarczą nie ma obowiązku zakładania odrębnego konta firmowego. Może korzystać jednak z założonego wcześniej prywatnego rachunku. Kiedy nie można używać prywatnego rachunku do celów firmowych? Dokonywanie płatności musi odbyć się na rachunku firmowym w przypadku, gdy:

  • stroną transakcji jest inny przedsiębiorca
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro

Warto zaznaczyć, że nie można przeznaczyć na cele firmowe prywatnego rachunku, który ma współwłaściciela. Dlatego małżeństwa, które zdecydowały się na wspólne konto, wykluczają tym samym możliwość przeprowadzania za jego pomocą rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością. Dlaczego przedsiębiorcy korzystają z prywatnych rachunków do celów firmowych? Przepisy ustawy nie wskazują sankcji za korzystanie z rachunku osobistego dla celów firmowych, dlatego też przedsiębiorcy śmiało tak postępują. Dlaczego? Konta osobiste np. oszczędnościowo-rozliczeniowe są znacznie tańsze niż konta zakładane z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. W przypadku osobnego rachunku firmowego przedsiębiorca często musi opłacać każdorazowo wykonane przelewy, a inne funkcje rachunku również bywają dodatkowo płatne (wypłaty z bankomatów itd.). Jakie są wady korzystania z prywatnego rachunku do celów firmowych? Można wskazać na 3 najważniejsze wady korzystania z prywatnego rachunku w przedsiębiorstwie, oto one:

1. Kontrola przeprowadzona przez urząd skarbowy

Urząd skarbowy może zainteresować się kwestią sprzedaży prywatnych przedmiotów podatnika, w przypadku gdy wspólny rachunek nie rozgranicza transakcji prywatnych od firmowych. Ponadto po stronie podatnika leży obowiązek udowodnienia, że dana sprzedaż jest prywatna a nie firmowa.

2. Opodatkowanie przychodu z odsetek na rachunku

Za przychód z działalności uważa się również odsetki od środków na rachunkach bankowych. Dlatego też, jeśli przedsiębiorca korzysta z prywatnego konta do celów firmowych to musi pamiętać o tym, że przetrzymywane środki pieniężne, nawet jeśli dadzą odsetki, mogą zostać rozliczone tylko i wyłącznie prywatnie i tak zostaną opodatkowane. Dzieje się tak, ponieważ nie widać, czy chodzi o środki prywatne osoby fizycznej czy przedsiębiorstwa.

3. Opodatkowanie przychodu z tytułu różnic kursowych

Osoba fizyczna nie rozlicza przychodów z tytułu różnic kursowych, natomiast przedsiębiorca w ramach prowadzonej firmy jest do tego zobowiązany. Dlatego też przelewy na rachunku prywatnym musiałyby szczegółowo wskazywać, o jakie konkretnie kwoty chodzi i wykazać, że są to środki prywatne, a nie służbowe.

  Prywatny rachunek używany w firmie może uprzykrzyć życie przedsiębiorcy, pomimo zalety dotyczącej niskich kosztów prowadzenia takiego konta. Dlatego warto poważne pomyśleć nad założeniem odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do celów firmowych.