Żeby założyć wspólny rachunek bankowy wymagana jest zgoda oraz podpisanie umowy przez współposiadaczy. Mogą oni dysponować środkami pieniężnymi samodzielnie o ile umowa nie stanowi inaczej. Jak z każdej innej umowy również w przypadku umowy wspólnego rachunku bankowego możliwe jest dokonanie zmian, rozwiązanie oraz wypowiedzenie umowy.

Wspólny rachunek bankowy uprawnienia współposiadaczy

Uprawnienia go korzystania ze wspólnego rachunku bankowego należy określić w umowie. Jednakże bardzo często się zdarza, że uprawnienia te określa regulamin bankowy. Powinno się określić w umowie sposób dysponowania wkładem przez współposiadaczy, wówczas wyróżnia się dwa rodzaje wspólnego rachunku bankowego:

  • rozłączny - każdy współposiadacz może samodzielnie dysponować wkładem zgromadzonym na rachunku bankowym;
  • łączny - dysponowanie wkładem wymaga łącznego współdziałania współposiadaczy.

Wspólny rachunek bankowy jak wypowiedzieć umowę

Jeżeli w umowie wspólnego rachunku bankowego nie dokonano dodatkowego zapisu dotyczącego wypowiedzenia umowy. To każdy ze współposiadaczy może w dowolnym okresie i czasie wypowiedzieć umowę wspólnego rachunku bankowego ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy.  Wynika to z art. 51a Prawa bankowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 128). Aby wypowiedzieć umowę konta bankowego warto najpierw zapoznać się z zapisami tej umowy. Jeśli więc będzie możliwość dokonania wypowiedzenia umowy rachunku bankowego przez jednego ze współposiadaczy, wówczas umowa zostanie rozwiązana z takim samym skutkiem dla pozostałych współposiadaczy. Przed wypowiedzeniem umowy wspólnego rachunku bankowego warto powiadomić o swoich zamiarach resztę współposiadaczy, oraz podjąć tą decyzję za zgodnym porozumiem. Zobacz też:

kalkulator wynagrodzeń