Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu Przedsiębiorcy często korzystają z różnych form finansowania prowadzonej działalności. Jedną z najpopularniejszych jest leasing. Forma ta jest dla przedsiębiorców atrakcyjna przede wszystkim ze względów podatkowych. Podatnik, który zawiera umowę leasingową zobowiązany jest do uiszczenia wstępnej opłaty leasingowej. Jak jednak wstępna opłata leasingowa powinna zostać ujęta w kosztach podatkowych?

Rodzaje leasingu

Przede wszystkim należy mieć na względzie, że występują dwa rodzaje leasingu: leasing finansowy i leasing operacyjny. Leasing operacyjny:

 • w polskich przepisach traktowany jest jak usługa,
 • przedsiębiorca, czyli leasingobiorca jest podmiotem “wynajmującym” przedmiot, zaś jego właścicielem przez cały okres trwania umowy jest leasingodawca,
 • przedsiębiorca wnosi jednorazową opłatę wstępną (czynsz inicjalny), a następnie opłaca faktury za raty leasingowe,
 • przedsiębiorca (leasingobiorca) nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu,
 • po upływie określonego czasu przedsiębiorca może wykupić przedmiot leasingu od leasingodawcy.

Natomiast w leasingu finansowym:

 • przedsiębiorca zalicza przedmiot leasingu do swojego majątku i dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych,
 • koszt podatkowy przedsiębiorcy stanowi stanowi jedynie część odsetkowa raty leasingowej,
 • wraz z opłaceniem ostatniej raty leasingowej przedmiot leasingu przechodzi na własność przedsiębiorcy,
 • przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty całego podatku VAT przy pierwszej racie leasingowej.

Specyfika leasingu pod względem podatkowym

Jak wynika z powyższego leasing operacyjny i finansowy różnią się między sobą zwłaszcza pod względem podatkowym. W leasingu operacyjnym przedsiębiorca do kosztów podatkowych może zaliczyć:

 • wstępną opłatę leasingową,
 • raty leasingowe,
 • koszty użytkowania przedmiotu leasingu.

Natomiast w leasingu finansowym do kosztów podatkowych przedsiębiorca może zaliczyć:

 • część odsetkową raty,
 • odpisy amortyzacyjne,
 • koszty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu.

Wstępna opłata leasingowa - co to takiego?

Wstępna opłata leasingowa nazywana jest również czynszem inicjalnym. Przedsiębiorca zawierając umowę leasingową zobowiązany jest do wpłaty na rzecz leasingodawcy opłaty wstępnej. Wstępna opłata leasingowa musi zostać uregulowana przez podatnika jeszcze przed odbiorem przedmiotu leasingu.

Wstępna opłata leasingowa

Wątpliwości wśród przedsiębiorców może budzić moment ujęcia opłaty wstępnej w kosztach podatkowych. A mianowicie ustalenie czy wstępna opłata leasingowa jest kosztem jednorazowym, czyli zaliczana jest do kosztów podatkowych w całości w dacie poniesienia czy też zaliczana jest do opłat rozliczanych w czasie proporcjonalnie do czasy trwania umowy. Otóż wstępna opłata leasingowa ma charakter odrębny i bezzwrotny. W związku z tym należy ją wiązać z momentem zawarcia umowy, nie zaś z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym. Ponadto wstępna opłata leasingowa ma charakter jednorazowy. Dlatego też należy ująć ją jednorazowo w kosztach podatkowych, w dacie wystawienia faktury. W związku z tym nie należy stosować proporcjonalnego rozliczania opłaty wstępnej w stosunku do okresu trwania umowy.