Ludzie często mylą kredyt z pożyczką czy leasingiem. W dzisiejszym artykule przedstawiamy: czym jest kredyt, kim są strony umowy kredytowej i jakie istnieją rodzaje kredytów na rynku. Umowa kredytowa Przed otrzymaniem kredytu sporządza się umowę, której stronami są: bank i kredytobiorca - osoba prywatna lub firma. Strony zobowiązują się do określonych postanowień: bank do udostępnienia określonej sumy pieniędzy na wskazany cel, kredytobiorca zaś do wykorzystania jej zgodnie z ustalonym celem i zwrotu w umówionym terminie wraz z należną prowizją i naliczonymi odsetkami. Umowę kredytową zawiera się na piśmie. Co powinna zawierać? Przede wszystkim:

 • strony umowy,
 • cel kredytu,
 • wysokość kredytu,
 • waluta kredytu,
 • zasady zaciągania kredytu,
 • termin spłaty,
 • oprocentowanie i prowizje,
 • warunki zmiany umowy i jej rozwiązania,
 • zabezpieczenie,
 • informacje na temat ewentualnej kontroli spłaty,
 • sposób udostępnienia pieniędzy kredytobiorcy.

Zdolność kredytowa Nie każdego stać na kredyt. Dlatego tak ważne jest, aby przed decyzją o kredycie, dowiedzieć się, jaka jest nasza zdolność kredytowa. Przed podpisaniem umowy bank będzie chciał otrzymać dokumenty, które potwierdzają wysokość wynagrodzenia czy innych regularnych wpływów na nasze konto. Jeśli z dokumentacji wyniknie, że kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej, bank może odmówić udzielenia kredytu lub postawić dodatkowe warunki. Mogą to być np. żądanie zabezpieczenia kredytu lub szczegółowy plan, którego celem będzie osiągnięcie zdolności kredytowej. Rodzaje kredytów udzielanych osobom prywatnym

 1. Kredyt konsolidacyjny - zaciągany jest w celu konsolidacji zobowiązań. Jest to ułatwienie dla osób z dużą liczbą kredytów, ponieważ umożliwia zamianę ich na jeden dług.
 2. Kredyt budowlany - z jego pomocą finansuje się budowę domu/mieszkania.
 3. Kredyt hipoteczny - służy do finansowania budowy lub zakupu nieruchomości mieszkalnej - jego zabezpieczeniem jest objęcie danego obiektu hipoteką.
 4. Kredyt odnawialny - otwarta na jakiś czas linia kredytowa związana z bieżącymi wydatkami, która może się automatycznie odnawiać po upływie okresu kredytowania.
 5. Kredyt gotówkowy - kredyt wypłacany w gotówce, przed zaciągnięciem nie trzeba wskazywać celu.
 6. Kredyt bezgotówkowy - finansowanie celowe - np. na zakup auta, przelewane na konto kredytobiorcy.
 7. Kredyt refinansowy - kredyt hipoteczny służący do spłaty innego kredytu  np. hipotecznego.
 8. Kredyt konsumencki - specjalny typ kredytu, którego zasady są regulowane specjalną ustawą. Gwarantuje kredytobiorcom rozmaite przywileje, np. czas na odstąpienie od umowy. Wysokość takiego kredytu zamyka się w granicach 500 -80 000 złotych. Kredyt nie może być przeznaczany na budowę domu lub cele związane z działalnością gospodarczą.

Rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw i instytucji

 1. Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym - to prawo do krótkotrwałego debetu na rachunku bieżącym - klasycznym lub walutowym. Obowiązuje ustalony limit zadłużenia. Firma lub instytucja spłaca go w momencie, gdy na jej rachunku pojawiają się pierwsze wpływy.
 2. Kredyt obrotowy - przeznaczany na bieżące zobowiązania firmy lub instytucji. Formowany na dwa sposoby - albo w kształcie transz z określonymi kwotami i terminami, albo jako linia kredytowa. Kredyt obrotowy może być odnawialny lub nieodnawialny - w zależności od zawartej z umowy między bankiem a kredytobiorcą.
 3. Kredyt inwestycyjny - przeznaczony na inwestycje firmy. Maksymalna długość spłacania to 60 miesięcy. Jeśli zakładana jest jednorazowa spłata wraz z odsetkami, czas ten skraca się do 6 miesięcy. Okres jego wykorzystywania może trwać maksymalnie do terminu zakończenia inwestycji.
 4. Kredyt na inwestycje wskazane - typ kredytu inwestycyjnego, w którym finansowanie jest przeznaczane na określony, wskazany przez kredytodawcę cel. Zawężenie celu kredytowania jest rekompensowane zazwyczaj korzystniejszymi zasadami lub uproszczonymi procedurami.

 

Przeczytaj również wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat kredytu studenckiego!