Korzystanie z Internetu podczas prowadzenia działalności gospodarczej jest zazwyczaj nieuniknione. Wiele biznesów jest prowadzonych we własnym mieszkaniu. Jak wówczas rozliczyć wydatki na Internet? Podczas prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu rozliczenie kosztów staje się nie lada wyzwaniem. Przedsiębiorca korzystając z Internetu zarówno w swojej działalności, jak i do celów prywatnych nie może rozliczyć całkowitego wydatku na Internet w kosztach firmowych. Wydatek, który można zaliczyć do kosztów działalności powinien być właściwie udokumentowany oraz powinien spełniać wymogi kosztu uzyskania przychodu, tzn. musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, albo zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyłączeniem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Jeżeli przedsiębiorca posiada stricte Internet na firmę, z którego korzysta tylko w celach działalności to nie ulega wątpliwości, że wydatek na jego korzystanie zaliczy w całości do kosztów. Natomiast w przypadku prowadzenia działalności we własnym mieszkaniu i korzystania z sieci Internetu zarówno w celach prywatnych, a także do działalności nie można odliczyć części użytkowanej prywatnie w kosztach działalności. Wówczas organy podatkowe wskazują, że przedsiębiorca powinien rozgraniczać, w jakiej części korzysta z Internetu w działalności, a w jakiej prywatnie. Według wskazanej proporcji będzie mógł rozliczać wydatki na Internet firmowy. Jednak przepisy nie określają ram, w jakich należy dokonać tego wyodrębnienia. Zatem przedsiębiorca powinien indywidualnie przyjąć określoną proporcję rozliczania wydatków na Internet, która będzie uzasadniona specyfiką prowadzonej działalności oraz konsekwentnie ją stosować. Dokonania proporcji powinni się podjąć również przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT. Obowiązują ich te same zasady, co przy rozliczaniu podatku dochodowego. Prowadząc działalność we własnym mieszkaniu, w sytuacji, gdy wykorzystują Internet zarówno do celów prywatnych i służbowych, powinni także samodzielnie ustalić współczynnik w oparciu, o który będą rozliczać wydatki na Internet.