Odzyskanie należności może bardzo obciążyć przedsiębiorcę, szczególnie, jeśli był zmuszony wynająć firmę windykacyjną. Czy wydatki na windykację, takie jak wynagrodzenie firm zewnętrznych, opłaty sądowe można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Wydatki na windykację u a koszt uzyskanych przychodów

Po pierwsze należy wiedzieć, co można zaliczyć do kosztów, tę kwestię reguluje art. 22 ustawy o PIT.

Art. 22. ust. 1.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

 

Co za tym idzie, warto zwrócić uwagę na definicję kosztów z art. 23, w którym to nie zawierają się wydatki na windykację. W takim przypadku obciążenia związane z odzyskaniem długu mogą pomniejszyć przychód podatnika. Mimo wszystko należy pamiętać o skrupulatnym przechowywaniu i udokumentowaniu:

  1. Pism, które świadczyłyby o powstałych zaległościach i związanych z nimi określonymi czynnościami windykacyjnymi.

  2. Umów, które zostały zawarte z firmami windykacyjnymi, które potwierdziłyby rodzaj usług i stawki wynagrodzeniowe.

  3. Faktur i rachunków, potwierdzających stawki zawarte na umowach czy w pismach.

Wydatki na windykację a wierzytelności nieściągalne

Do kosztów uzyskania przychodów nie zaliczają się wierzytelności, które zostały wcześniej odpisane jako nieściągalne. Jedynym wyjątkiem są wierzytelności uprzednio zarachowane jako przychody należne i uprawdopodobniono ich nieściągalność.