Man Worrying About Paying Bills and BankruptcyPracodawca ma prawo do wynagrodzenia chorobowego - musi tylko spełnić kilka wyszczególnionych przez ustawę warunków. Kiedy wypłata świadczeń ZUS-owskich za czas choroby jest możliwa?

 

Przede wszystkim, aby uzyskać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek chorobowy, osoba prowadząca firmę musi opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Dodatkowo, składki te muszą być opłacane przez minimum 90 dni. Jeżeli te warunki są spełnione, ZUS na podstawie dostarczonego zwolnienia lekarskiego wypłaci zasiłek chorobowy każdemu pracodawcy. Nie ma również znaczenia długość trwania okresu niezdolności do pracy, gdyż przepisy nie określają minimalnego okresu trwania zwolnienia lekarskiego dla nabycia prawa do zasiłku chorobowego. Tak więc, zasiłek chorobowy należy się nawet za jeden dzień niezdolności do pracy. Trzeba jednak pamiętać, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Nie nabędzie więc prawa do tego zasiłku osoba prowadząca działalność pozarolniczą lub osoba z nią współpracująca, która wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zgłosiła już po powstaniu niezdolności do pracy.

Prawo do wynagrodzenia chorobowego w formie świadczenia z ZUS

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie wymaganego okresu ubezpieczenia. Okres ten dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, a więc i dla osób prowadzących działalność pozarolniczą i osób z nimi współpracujących, wynosi 90 dni. Warto jednak wiedzieć, że do okresu ubezpieczenia, od którego uzależnione jest prawo do zasiłku chorobowego, zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, pod warunkiem jednak, że przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni.

Zobacz też:

Okresy nieskładkowe