Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę z pracownikami – w tym celu należy złożyć wypowiedzenie, czyli oświadczenie jednej ze stron. Przygotowując dokument, trzeba przestrzegać kodeksu pracy. Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę? O jakich zasadach należy pamiętać?

 

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Przygotowując wypowiedzenie umowy o pracę, trzeba pamiętać o uwzględnieniu w nim kilku niezbędnych elementów. Dokument zawierać musi przede wszystkim miejsce i datę, a także dane pracownika oraz pracodawcy. Do oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dołączana jest przyczyna jej rozwiązania, a także oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia. Na końcu zamieścić należy pouczenie o prawie do odwołania się od wypowiedzenia oraz podpis.

Wypowiedzenie umowy o pracę złożyć należy na piśmie. Pracodawca może przygotować je w formie pliku tekstowego i wydrukować, jednak należy pamiętać o sporządzeniu dwóch egzemplarzy – jeden zostaje w firmie, natomiast drugi przekazywany jest zwalnianej osobie.

Umowa o pracę – kiedy można ją rozwiązać?

Według Kodeksu pracy, istnieje grupa osób objętych ochroną z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony. Są to przede wszystkim pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego oraz pracownicy przebywający na urlopach lub zwolnieniach lekarskich. Dotyczy to również kobiet w ciąży lub korzystających z urlopu macierzyńskiego oraz pracowników przebywających na urlopie wychowawczym.

Zobacz też:

kalkulator brutto na netto

z 3b

zaliczka na podatek dochodowy