Zakup okularów w kosztach firmy Zakup okularów w kosztach firmy Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Od tej ogólnej zasady są jednak wyjątki. Bowiem wydatki wymienione w art. 23 ustawy o PIT nie mogą stanowić kosztów firmowych. Należy jednak być tutaj ostrożnym, gdyż to, że dany koszt nie został wymieniony w art. 23 nie oznacza, że bez wahania można zaliczyć go do kosztów podatkowych. Jak w związku z tym traktować zakup okularów przez przedsiębiorcę? Czy mogę one stanowić koszt firmowy?

Zakup okularów dla przedsiębiorcy

Zakup okularów przez przedsiębiorcę na własny użytek traktowany jest jako wydatek osobisty. W związku z tym przedsiębiorca nie może takiego wydatku ująć w kosztach firmy. Takie zdanie przyjmują organy podatkowe, czego potwierdzeniem jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2009 r. syg. ITPB1/415-790/08/AK: "(...) wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę jego zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy też jej pogłębiania się, osoba fizyczna jest zmuszona do poczynienia zakupu okularów z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków na zakup okularów nie ma realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani też związku z prowadzoną działalnością jako źródłem przychodów."

Zakup okularów dla pracownika

Inaczej sprawa wygląda, gdy chodzi o zakup okularów dla pracownika. Bowiem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie BHP, na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom okularów w sytuacji, gdy:

  • wyniki badań okulistycznych przeprowadzanych przez lekarza wykazują potrzebę ich stosowania (wada wzroku),
  • pracownicy korzystają w czasie pracy z monitora ekranowego przynajmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy lub dłużej.

W związku z powyższym zakup okularów dla pracownika, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych. Jednocześnie świadczenie to jest zwolnione z PIT dla pracownika. Zobacz też:

systemy czasu pracy kwestionariusz osobowy pracownika podatek od umowy zlecenia