Umowa o pracę kojarzy się ze stabilnością zatrudnienia, określonymi godzinami pracy i ściśle wyznaczonymi obowiązkami. Taka forma zatrudnienia nie dla każdego jest atrakcyjna, część z nas woli pracować na własny rachunek, ceni sobie niezależność i elastyczne godziny pracy. Takie osoby zazwyczaj decydują się na zarejestrowanie firmy. Sprawdź, zalety prowadzenia własnej firmy!

Praca na etacie a zalety prowadzenia własnej firmy

Praca na etacie często wiąże się ze sztywnymi godzinami pracy i określonym miejscem jej wykonywania. Osoby chcące pracować zdalnie lub w elastycznych godzinach, muszą uzyskać zgodę pracodawcy, co nie zawsze jest możliwe. W takim wypadku rozwiązaniem może okazać się założenie własnej działalności gospodarczej.

Wiele rodzajów działalności pozwala bowiem na pracę z domu, a prowadząc firmę decydujemy nie tylko o swoim miejscu pracy, ale również godzinach. W zależności od potrzeb można samodzielnie zarządzać czasem i zleceniami, dzięki czemu łatwiej jest pogodzić życie prywatne z zawodowym.

Rejestracja swojej firmy może opłacać się np. rodzicom, którzy chcą spędzać więcej czasu z dziećmi.

W jaki sposób opodatkowana jest umowa o pracę i działalność gospodarcza?

Jednym z głównych kryteriów przy wyborze formy zatrudnienia są zarobki. Umowa o pracę to ściśle określony sposób rozliczenia. Każda osoba zatrudniona na etacie, odprowadza podatek według zasad ogólnych, stawka podatku to 17%, a po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego, czyli kwoty 85 528 zł dochodów, obowiązuje stawka podatku w wysokości 32%. Koszty uzyskania przychodów, niezależnie od rodzaju pracy oraz rzeczywistych nakładów finansowych, poniesionych m.in. na dojazd do miejsca pracy, są stałe i wynoszą odpowiednio:

  • 111,25 zł – dla pracownika miejscowego,
  • 139,06 zł – dla pracownika dojeżdżającego.

Zupełnie inaczej wygląda rozliczenie podatku dochodowego w ramach działalności gospodarczej. Przede wszystkim każdy przedsiębiorca ma dowolność w wyborze sposobu rozliczenia swoich dochodów. Dostępne są następujące formy opodatkowania:

  • skala podatkowa – stawki podatku analogiczne jak w przypadku umowy o pracę, a koszty uzyskania przychodów rozliczane są na podstawie rachunków i faktur (rzeczywiście poniesione wydatki);
  • podatek liniowy – podatek w wysokości 19% niezależnie od osiąganych dochodów, koszty uzyskania przychodów rozliczane na podstawie rachunków i faktur;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawka podatku uzależniona od czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej, brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów;
  • karta podatkowa – stawka podatku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby pracowników, brak możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów.

Ważne!
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa, to preferencyjne formy opodatkowania, dostępne wyłącznie dla określonych podatników. Przed zastosowaniem jednej z powyższych form opodatkowania, należy sprawdzić czy profil naszej firmy spełnia wszystkie warunki określone w przepisach.

Więcej na temat poszczególnych form opodatkowania w artykułach:

Czy zarobki przy własnej działalności można uznać za zalety prowadzenia własnej firmy?

Zarobki w ramach umowy o pracę i w przypadku prowadzenia własnej firmy, najlepiej przedstawić na przykładzie. W celu objaśnienia różnic w rozliczeniu zarobków z tytułu umowy o pracę i z działalności gospodarczej, przedstawimy symulację dla osoby zarabiającej w ramach umowy o pracę 5 000 zł brutto. Przy takich zarobkach całkowity koszt zatrudnienia dla pracodawcy wynosi około 6 000 zł.

Załóżmy teraz, że zamiast podpisania umowy o pracę nawiązaliśmy kontakt z partnerem biznesowym, z którym umówiliśmy się na zapłatę za wykonaną usługę kwoty 6 000 zł. Sprawdźmy zatem, na jakie rzeczywiste wynagrodzenie możemy liczyć prowadząc działalność gospodarczą opodatkowaną:

  1. Według skali podatkowej;
  2. Podatkiem liniowym.

Przykład 1.

Przedsiębiorca decydujący się na opodatkowanie swoich dochodów na zasadach ogólnych, czyli stosując stawkę podatku 17%, (zakładamy, że nie został przekroczony pierwszy próg podatkowy), nie ponosząc w danym okresie rozliczeniowym żadnych kosztów. Po odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia do ZUS-u, zarobi:

a) około 4 200 zł w przypadku opłacania dużego ZUS-u,
b) około 4 800 zł w razie opłacania preferencyjnego ZUS-u.

Przykład 2.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, stosująca podatek liniowy, nie ponosząca w danym okresie rozliczeniowym żadnych kosztów, po odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia, zarobi:

a) około 4 100 zł w przypadku opłacania dużego ZUS-u,
b) około 4 700 zł w razie opłacania małego ZUS-u.

Ważne!
W zależności od deklaracji chęci przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego lub nie, ostateczna kwota może się nieznacznie różnić. Aktualna wartość składki na ubezpieczenie chorobowe wynosi 65,31 zł (duży ZUS) lub 15,44 zł (preferencyjny ZUS).

Dla kogo własna działalność gospodarcza może okazać się nieodpowiednia?

Działalność gospodarcza to przede wszystkim odpowiedzialność i wielozadaniowość, umiejętność jednoczesnego dbania o ciągły rozwój biznesu, reklamę, marketing, monitorowanie płatności i windykacja zaległych należności. Przedsiębiorca odpowiada również za profesjonalne i terminowe świadczenie usług czy dbałość o jakość towarów, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie stałych i pozyskanie nowych kontrahentów.

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma obowiązkami, takimi jak np. pilnowanie odpowiedniej dokumentacji, zarówno w odniesieniu do przychodów jak i kosztów, rozliczanie podatków, składanie deklaracji czy regularne opłacanie zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia do ZUS-u. Brak skrupulatności i nieprzestrzeganie przepisów, może przyczynić się do nałożenia dotkliwych kar finansowych.

Przedsiębiorca ponosi również ryzyko niepowodzenia. Praca na własny rachunek może bowiem przynieść nie tylko zysk, którym nie musi się z nikim dzielić, ale także straty. W razie niepowodzenia osoba prowadząca działalność, musi podjąć ważne i często trudne decyzje, a następnie realizować plan poprawy sytuacji swojej firmy lub zrezygnować z biznesu i znaleźć inną formę zatrudnienia.

Zalety prowadzenia własnej firmy mogą zachęcić wiele osób do tej formy zarobkowania, jednak należy mieć na uwadze, że wiąże się to również z wieloma obowiązkami.