Osoba, która dostała fakturę zaliczkową ma możliwość odpisać podatek policzony z faktury zaliczka w rozliczeniu za okres, w którym ją dostała. Faktura zaliczka jest specjalnym typem rachunku, który jest tworzony w sytuacji dostania przedpłaty za towar, ewentualnie usługę. Rachunek ten koniecznie musi posiadać typowe fragmenty normalnej fakturki a także posiadać oznaczenie 'zaliczka'. Faktura tego rodzaju nie stanowi przychodu przy obliczaniu podatku od dochodu, ale należy ją wstawić do rejestru VAT. Rachunek sporządza się także siedem dni od dnia, w którym pobrano przedpłatę. Do wypisywania faktur zaliczkowych najrozsądniejszym zdaje się program do faktur zbudowany przez mediait. Jest to naprawdę funkcjonalny program, który znaleźć można w sieci www. Faktura końcowa VAT, to kończąca faktura zaliczka VAT. Od typowej zaliczki wyróżnia się tym, że należy ją wklepać do ewidencji przychodów. Jeśli zamówienie dotyczy usługi albo towaru objętych różnorodnymi stawkami VAT, musimy adekwatnie do treści złożonego zapotrzebowania podsumować podatek. Jeśli pobrane wpłaty są całością zamówienia, winno się sporządzać fakturę zaliczka końcową, którą winno się zaksięgować do KPiR. Jeśli zaliczki będą wyższe od zamówienia, trzeba sporządzić korektę faktury zaliczka. Faktura zaliczka musi zawierać historię wszystkich wcześniej uiszczonych przedpłat,a także charakterystykę zamówienia. Faktura VAT powinna mieć takie dane: * Stawkę podatku, * Ilość, * Koszt netto, * Kwotę podatku, * Koszt netto X ilości,, * Wartość brutto, * Opis towaru Faktura zaliczkowa winna zawierać dane takie jak: * Kwotę brutto, * Dane nabywcy, * Dane sprzedającego, * Datę sporządzenia dokumentu sprzedaży, * Stawki podatku z wartościami, * Nr faktury np. FVS 6/4/2009, Zobacz też:
kalkulator pracodawcy