3d gavelPrzedsiębiorcy podmiotowo zwolnieni z podatku od towarów i usług, czasami dokonując sprzedaży muszą wystawić fakturę. W takim przypadku podatnik zobowiązany jest zamieścić na dokumencie podstawę prawną, która zwalnia go z rozliczania podatku VAT.

Od 2013 roku przedsiębiorca zarejestrowany jako zwolniony podatnik VAT posiada prawo do dokumentowania sprzedaży za pomocą faktury. Jednak będzie się ona różnić od tej tradycyjnej, wystawionej przez czynnych podatników VAT.

W przypadku dokonywania sprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych przedmiotowo z opodatkowania VAT oraz podmiotów korzystających ze zwolnienia podmiotowego, wynikającego z przepisów wydanych na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, na dokumencie sprzedaży należy wskazać:

  • przepis ustawy albo akt wydany na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,
  • przepis dyrektywy, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
  • inną podstawę prawną wskazującej na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Taki obowiązek wynika z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W przypadku sprzedaży opodatkowanej stawkami preferencyjnymi - 5% oraz 8% - podawanie symbolu podstawy prawnej nie jest obowiązkowe. Jednak zamieszczenie jej nie będzie uznawane w tej sytuacji za niepoprawne.