Co jest kluczem do prawidłowego rozwoju firmy? Nie ma ‘złotego środka’, który zapewni Ci osiągnięcie celu, jednak duże znaczenie ma tutaj prawidłowe zarządzanie projektami. Realizowanie przedsięwzięć w wyznaczonych terminach z pewnością pomoże w drodze do sukcesu. Znając ogólną charakterystykę zarządzania projektami, łatwiej będzie Ci wykonywać zlecenia pod presją czasu.

Jak zarządzać projektami?

Rozpoczynając projekt, należy przede wszystkim wyznaczyć cel pracy, którego nie wolno mylić z działaniem – jest bowiem wyłącznie tym, co chcemy dzięki niemu osiągnąć. Niezbędny do jego zrealizowania będzie odpowiednio wykwalifikowany zespół wykonawczy, a także prawidłowy podział obowiązków. Chociaż powierzone zadania powinny być dokładnie sprecyzowane, warto pozwolić zatrudnionym na samodzielność podczas ich realizowania – współpracownik posiadający umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji oraz świadomy odgórnych założeń wykona zlecenie w terminie, gdyż nie będzie musiał tracić czasu na uzyskiwanie dodatkowych wskazówek.

Zarządzanie projektami – etapy działań

Prawidłowe zarządzanie projektem jest możliwe pod warunkiem, że dokładnie zostaną określone jego etapy. Mogłoby się wydawać, że pierwszym z nich powinien być podział obowiązków pomiędzy pracowników, jednak najważniejsze jest dokładnie ustalenie kryteriów odbioru projektu – co bowiem, jeśli okaże się, że zleceniodawca inaczej wyobrażał sobie efekt końcowy? Wcześniejsze ustalenie, czym druga osoba będzie kierowała się przy akceptacji projektu, pomoże trafniej przewidzieć koszty działań oraz czas ich realizacji. Kolejne etapy mogą zostać ustalone przez pracodawcę lub zatrudnionych – w zależności od ich kwalifikacji. Odpowiednio kompetentna osoba sama będzie w stanie sprecyzować ile czasu zajmie jej wykonanie poszczególnych czynności. Pracę nad projektem z pewnością ułatwi też dokładne wyznaczenie narzędzi wykorzystywanych w czasie działań – warto jeszcze przed rozpoczęciem sprawdzić ich stan. Ważne jest też kontrolowanie postępów pracy – pozwala to natychmiastowo reagować na opóźnienia lub niepowodzenia. Zobacz też:

z brutto na netto jak księgować drukarka fiskalna