Przedsiębiorcy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej na koniec danego roku wykazują stratę, mają możliwość jej rozliczenia w kolejnych latach. Prawo takie dają zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czas na rozliczenie straty Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o PIT stratę poniesioną w danym roku, można rozliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Co ważne stratę można rozliczyć dopiero na podstawie złożonego zeznania rocznego. Przedsiębiorca, który w roku 2010 poniósł stratę, ma prawo do jej odliczenia aż do roku 2015. Po upływie tego czasu rozliczenie nie będzie możliwe. Sposób odliczenia straty W myśl ustawy o PIT wysokość obniżenia w którymkolwiek z kolejnych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Przykład. Firma Jan Nowak poniosła w roku 2010 stratę w wysokości 7500 zł. Czas na jej rozliczenie ma do 2015 r. W kolejnych latach firma wykazuje następujące wyniki: 2011 – dochód 10 000 zł 2012 – strata 1 500 zł 2013 – dochód 8 000 zł 2014 – dochód 12 000 zł 2015 – dochód 17 000 zł Biorąc pod uwagę ograniczenie rozliczania maksymalnie 50% wartości straty w jednym roku, odliczenie jej będzie wyglądać następująco: 2011 – 3 750 zł (50% kwoty 7 500 zł) 2012 – 0 (w danym roku jednostka ponownie wykazuje stratę) 2013 – 4500 (50% kwoty 7 500 zł + 50% kwoty 1 500 zł) 2014 – 750 zł (50% kwoty 1 500 zł) – obydwie starty rozliczone w całości 2015 – 0 Kwotę straty można ująć w rozliczeniu bieżących zaliczek na podatek dochodowy, nie trzeba więc czekać do czasu sporządzenia zeznania rocznego. Rozliczenie straty z lat ubiegłych w przypadku uzyskiwania przychodów z różnych źródeł Jedną z naczelnych zasad odliczania straty jest to, że może ona pomniejszać tylko dochody z tego samego źródła. Jeżeli przedsiębiorca uzyskuje również przychody z innych źródeł, np z etatu – nie może ich uwzględnić w rozliczeniu. Zobacz też:

kalkulator wynagrodzeń