Pracownik może być zatrudniony na pełny etat bądź na część etatu. Czy normy czasu pracy są takie same dla wszystkich pracowników? Czy należy uwzględnić to w umowie o pracę? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na ten temat.

Część wymiary pracy - warunki zatrudnienia

Pracownicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, muszą mieć zapewnione takie same warunki pracy jak w przypadku pracowników zatrudnionych na cały etat. Wynagrodzenie jedynie zostaje pomniejszone proporcjonalnie do ilości godzin.

Normy czasu pracy

Normy czasu pracy są równe dla wszystkich pracowników, bez względu na to, w jakim wymiarze etatu pracują. Normy czasu pracy stanowią 8 godzin pracy dziennie, 40 godzin pracy w tygodniu (w 5-dniowym tygodniu pracy), 48 godzin pracy tygodniowo łącznie (wymiar podstawowy i nadgodziny w okresie rozliczeniowym). Przerwy obejmują 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby oraz 35 godzin odpoczynku tygodniowo.

Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych

W przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym wymiar czasu pracy wynosi 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo (przy zatrudnieniu na cały etat). Warto zaznaczyć, że osoba niepełnosprawna nie może pracować w nadgodzinach czy w porze nocnej.

Czas pracy - stały lub zmienny

Pracując w niepełnym wymiarze godzin, czas pracy może być stały, bądź zmienny. Dokładne godziny pracy powinny być zawarte w harmonogramie pracy. Zmienny czas pracy charakteryzuje się tym, że nie tylko godziny pracy mogą być różne, ale również i dni. Ważne, aby zachować normy czasu pracy i przerw. Zobacz, jak wyliczyć wymiar czasu pracy.