Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych, jeżeli jest zatrudniony w innym państwie UE - pytanie

Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie RP, jednocześnie jestem zatrudniony jako programista w angielskiej firmie i opłacane są za mnie składki na ubezpieczenie społeczne w Anglii. Czy w związku z tym będę musiał opłacać składki społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?   Marek, Londyn

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych, jeżeli jest zatrudniony w innym państwie UE - odpowiedź

Nie. W przypadku, gdy został Pan zgłoszony do ubezpieczeń społecznych w innym kraju UE, nie podlega Pan ubezpieczeniom w Polsce z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym nie musi Pan z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opłacać żadnych składek (na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne).   Proszę pamiętać, że powinien Pan uzyskać formularz A1 z instytucji ubezpieczeniowej państwa, w którym podlega Pan obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Taki dokument będzie potwierdzał, że osoba prowadząca w Polsce działalność na własny rachunek nie powinna odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne.Proszę pamiętać, że powinien Pan uzyskać formularz A1 z instytucji ubezpieczeniowej państwa, w którym podlega Pan obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Taki dokument będzie potwierdzał, że osoba prowadząca w Polsce działalność na własny rachunek nie powinna odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne.Proszę pamiętać, że powinien Pan uzyskać formularz A1 z instytucji ubezpieczeniowej państwa, w którym podlega Pan obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Taki dokument będzie potwierdzał, że osoba prowadząca w Polsce działalność na własny rachunek nie powinna odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne. Darmowe ogłoszenia