Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT? Kto w 2015 roku ma do tego prawo?

Zwolnienie z VAT - dla kogo?

Niektórzy przedsiębiorcy mają prawo do zwolnienia z VAT z całej swojej sprzedaży. Aby jednak móc z tego przywileju skorzystać, muszą spełnić warunek dotyczący wielkości obrotu.

W 2015 r. kwota limitu uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT nie zmieni się. Uprawnionymi do skorzystania ze zwolnienia w 2015 są zatem przedsiębiorcy, u których obrót ze sprzedaży opodatkowanej w 2014 nie przekroczył sumy 150 000 zł.

Ze zwolnienia podmiotowego VAT mogą skorzystać także osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z własnym biznesem. Podczas zakładania działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego zwolnieniu może podlegać sprzedaż opodatkowana, o ile jej przewidywana wartość nie przekroczy określonego limitu. W tym przypadku kwotę limitu oblicza się proporcjonalnie w stosunku do okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zobacz też:

Sprostowanie świadectwa pracy

Wyliczenie wynagrodzenia

Jak obliczyć kwotę limitu - działalność rozpoczęta w trakcie roku

Aby wyliczyć proporcjonalną kwotę limitu uprawniającą do skorzystania ze zwolnienia z VAT dla przedsiębiorcy, który w trakcie roku rozpoczyna działalność gospodarczą, należy skorzystać ze wzoru:

150 000 zł × LD/365

LD - oznacza liczbę dni prowadzenia działalności, jaka pozostała do końca roku

Dodatkowe warunki

Limit obrotów nie jest jednak jedyną rzeczą, która warunkuje możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT. Istnieją bowiem podatnicy, którzy na mocy ustawy są z góry pozbawieni prawa do zwolnienia. Należą do nich podatnicy dokonujący sprzedaży:

  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych, innych niż nowe środki transportu, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji),
  • terenów budowlanych,
  • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b),
  • nowych środków transportu,
  • usług prawniczych,
  • usług w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego),
  • usług jubilerskich.

Powrót do zwolnienia

Podatnik, który wcześniej utracił bądź dobrowolnie zrezygnował z prawa do zwolnienia podmiotowego VAT ma możliwość jego ponownego wykorzystania. Poza spełnieniem wcześniej wymienionych warunków dodatkowo musi minąć przynajmniej rok, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia.

Utraciłeś prawo do zwolnienia VAT?Sprawdź, jakie masz obowiązki!