Czasami zdarza się, że przedsiębiorca natrafi na niewypłacalnego kontrahenta. Wówczas pomimo nieotrzymania zapłaty za wykonaną usługę, czy sprzedany towar przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzić podatek VAT należny. Istnieje jednak możliwość skorzystania z ulgi na złe długi. Jednak po skorzystaniu z niej może zdarzyć się sytuacja, że będzie trzeba dokonać jej zwrotu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy  konieczny jest zwrot ulgi na złe długi!

Ulga na złe długi - kiedy występuje?

Jeśli podatnik spełnia wymogi wymienione w art. 89a ust.2 ustawy o VAT, może odzyskać VAT z faktur, za które nie otrzymał zapłaty. Może to dotyczyć całości lub części należności. W celu odzyskania podatku VAT od nieuregulowanych faktur konieczne jest dokonanie korekty podatku VAT należnego. Musi ona zostać dokonana w okresie rozliczeniowym, na który przypada 150. dzień od momentu upływu terminu zapłaty za fakturę. Wykazuje się ją w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K (razem z deklaracją należy złożyć formularz VAT-ZD).

Zwrot ulgi na złe długi

Co należy jednak zrobić, jeśli na przykład dłużnik ureguluje zobowiązanie? Właśnie w takiej sytuacji następuje zwrot ulgi na złe długi. Jednak nie jest to jedyna możliwość, bowiem w ustawie o VAT (art. 89a ust. 4) czytamy: “W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części”. Przytoczony przepis oznacza, że jeśli po złożeniu korekty deklaracji, należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel musi oddać ulgę. Dokonuje tego poprzez zwiększenie podstawy do opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Kwoty te wykazuje w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W przypadku, kiedy należność zostanie jedynie częściowo uregulowana również należy dokonać zwrotu (odpowiednio dla danej części). Bardzo istotne w przypadku zwrotu ulgi na złe długi jest to, że należy jej dokonać bez względu na to, ile czasu upłynęło od transakcji.